International Brussels Tattoo Convention 2018

International Brussels Tattoo Convention 2018

We are getting ready again for another outrageous great edition this year so if you did not visited our convention before, please drop by its a great International an amazing tattoo & rock festival!

The International Brussels Tattoo Convention invites over 350 International high level tattoo artists to come to the Tour & Taxis in Brussels. Once a year to get you some of world’s best pieces of art on your skin!

Its always better to book your appointment before the convention, every artist has links of his/her email and website on their personal artist card so you can contact them there!

Its not necessary to book your appointment but if you want to be 100% sure to get your long waited tattoo its better to book in advance.

The whole weekend is full again with super cool stuff, rocking live bands, The Fuel Girls, funny freak shows, bikini oil wrestling, public art auctions, Pro wrestling death match, The Globe of Death, International fashion Shows, free tattoo lotteries, The Brussels Burlesque Festival, the Sailor Jerry bar with free shots and mixes, cool shops and traders, arm wrestling contests, aeria acts, tattoo contests by attending tattoo artists, and much much more!

FOTO’s ALBUM PHOTOS

Michel Block (qui n’est, en aucune manière tatoué …)

In the past …

Session 2014
Session 2013
Session 2012

The International Brussels Tattoo Convention by Pragstorage (4K UHD 2160p 60fps)

 The Black Tape Project Fashion Show SS2019 Miami

Jaarconcert PEARLS AND POPPIES (K.H. Sint-Jozef Tielt Winge)


Jaarconcert PEARLS AND POPPIES

Ons jaarconcert op zaterdag 10/11 ‘Pearls and Poppies’ staat symbool voor het einde van de ‘Groote Oorlog’ en het begin van de‘Roaring Twenties’.

Tussen de granaatscherven maakt een rode gloed van klaprozen zich meester van de omgewoelde oorlogsgrond. Ze zijn een blijvende herinnering aan alle gesneuvelden.

Na de oorlog is er hoop. Om de ellende van de voorbije jaren te vergeten storten mensen zich in feesten en jazzmuziek. Dit vertaalt zich ook in de mode. Met veren en parels, op het ritme van de charleston of de ragtime, dansen ze zich een weg naar voorspoed en geluk.

Op zondag 11/11 presenteren wij onze ‘precious pearls’, de kids van het Muziekatelier, het instapensemble en Jeugdorkest DaCapo. Het harmonieorkest brengt een ‘best of’, als afsluiter van het concertweekend.

FOTO’S
PANORAMAS

 

OTAN NATO Trident Juncture 2018 @ Norway

Texte français ci-après

Marine present in twee NAVO vloten tijdens de grootse NAVO-oefening “Triple Juncture”

Eind oktober startte in Noorwegen de grootste militaire oefeningen van de NAVO sinds het einde van de Koude Oorlog. Deze zal duren tot begin november. Aan de militaire manoeuvres, onder de naam Trident Juncture 2018 (drie componenten samen sterker) namen zowat 50.000 soldaten uit de 29 NAVO-lidstaten en partnerlanden Finland en Zweden deel. België stuurde 450 militairen waaronder over de 200 marine mannen en vrouwen.
De Belgische Marine is alvast prompt aanwezig met het fregat F931 Louise-Marie die opgenomen is in het NAVO eskader SNMG1 (Standing Naval Force 1), het commando en logistiek steunschip A960 Godetia tevens ook vlaggenschip van de tweede NAVO vloot SNMCMG1 (Standing NATO Mine Countermeasures Group 1), dat voor het ogenblik onder Belgisch bevel vaart alsook een ingescheept VSW team (very shallow team) met onderwater drone. Ten laatste heeft de SNMCMG1 groep ook een Belgische Stafchef.
De oefening gaat uit van een scenario waarbij artikel 5 van het NAVO-verdrag wordt ingeroepen en er collectief gereageerd wordt na een aanval op een of meer leden. De vloot fregatten is eerder operationeel bezig in de fjorden in de omgeving van Trondheim (noord Noorwegen). De BNS Godetia en de mijnenjagers zijn eerder in de Baltische zee operationeel. Trident Juncture moet vooral het defensieve karakter van de NAVO beklemtonen, aldus de Amerikaanse admiraal James Foggo, de bevelvoerder van de geallieerde troepen voor het zuiden van Europa.
De NAVO oefening is weliswaar niet gericht tegen een welbepaald land omdat het over een fictief scenario gaat waar de nadruk lag op het volgen van wel bepaalde procedures en vooral tijdens het tweede deel van de oefening lag de nadruk op het collectief reageren op een gewapende aanval tegen één van de deelnemende vlooteenheden.
Onze schepen werden niet in dezelfde sector ingezet. Waar het fregat F931 Louise Marie eerder ingezet werd voor de beveiliging van een amfibische “Task group” bestaande o.a uit de Franse BPC L9015 Dixmude en het Nederlandse landingsplatform L801 Zr.Ms Johan de Witt in de fjord van Trondheim, werd het steunschip A960 Godetia met haar mijnenjagersvloot eerder ingezet voor het toegankelijk maken van bevoorradingshavens in het zuiden van Noorwegen.
Het fregat Louise-Marie werd ook actief op jacht gestuurd naar onderzeeërs in de zone ! Voor de gelegenheid werden 3 Noorse aanval onderzeeërs gebruikt als vijand. Deze kleine duikboten hebben als kenmerk dat ze redelijk diep kunnen duiken in de fjorden en vooral de streek goed kennen ! Door de talrijke gesimuleerde aanvallen werd het team van het CIC (Combat Information Centre) of brein van het schip waar alle radars en wapensystemen gecontroleerd worden, sterk onder druk gezet !

Om het nog wat ingewikkelder te maken stuurde de Russische Marine een aantal korvetten en een bevoorradingsschip in de zone kwestie om zogezegd hun vlag te tonen , maar vooral om onze tactiek te volgen bij zo’n grootscheepse oefening, kwestie van kat en muis te spelen.
Na afloop van deze grootscheepse oefening zal de SNMG1 alvast kunnen uitblazen in Oslo (Noorwegen). De Louise-Marie wordt eind november in Zeebrugge verwacht waar de bemanning zal kunnen genieten van een deugddoend verlof na 6 maanden intense trainingen, oefeningen en operaties. Bravo aan de ganse bemanning voor jullie professionaliteit, inzet en motivatie.

Text: ©The Belgian Navy – Hubert Rubbens
_____________________________

Marine présente dans deux flottes de l’Otan lors du grand exercice de l’otan “Triple Juncture”

À la fin du mois d’octobre, en Norvège, les plus grands exercices militaires de l’Otan ont commencés depuis la fin de la guerre froide. Celui-ci durera jusqu’au début du mois de novembre. Aux manœuvres militaires, sous le nom de trident juncture 2018 (trois composantes plus fortes), environ 50.000 soldats des 29 États membres de l’Otan et des pays partenaires ont participés à la Finlande et à la Suède. La Belgique a envoyé 450 militaires (200 hommes et femmes de la Marine).
La Marine Belge est d’ores et déjà présente avec la frégate f931 Louise-Marie reprise dans l’escadron de l’otan snmg1 (Standing Naval force 1), le commandement et la logistique d’appui a960 godetia ainsi que le vaisseau amiral de la deuxième flotte de l’otan snmcmg1 (standing Otan mine Countermeasures group 1), qui navigue pour le moment sous commandement belge ainsi qu’une équipe embarquée (very beauf team) avec drone sous-Marin. Enfin, le groupe snmcmg1 a également un chef d’état-Major Belge.
L’exercice se base sur un scénario qui fait appel à l’article 5 du traité de l’Otan et qui fait l’objet d’une réaction collective suite à une attaque contre un ou plusieurs membres. La flotte de frégates est plutôt opérationnelle dans les fjords près de trondheim (Nord de la Norvège). Le bns godetia et les mijnenjagers sont déjà opérationnels dans la mer Baltique. Le trident juncture doit avant tout souligner le caractère défensif de l’Otan, L’Amiral Américain James Foggo, le commandant des forces alliées pour le sud de l’Europe.
L’exercice de l’otan n’est certes pas dirigé contre un pays déterminé parce qu’il s’agit d’un scénario fictif où l’accent a été mis sur le suivi de certaines procédures et, surtout pendant la deuxième partie de l’exercice, l’accent a été mis sur la réaction collective à une attaque armée contre L’une des parties participantes.
Nos navires n’ont pas été déployés dans le même secteur. Là où la frégate f931 Louise Marie a été utilisée précédemment pour la sécurité d’un “groupe de travail amphibie” existant. A l’origine du bpc français l9015 dixmude et de la plate-forme néerlandaise l801 ZR.  Mme Johan de witt dans le fjord de trondheim, le appui a960 godetia, avec ses mijnenjagersvloot, a été utilisé plus tôt pour l’accès à des installations de ports d’approvisionnement dans le sud de la Norvège.
La Frégate Louise-Marie a également été activement envoyée à la chasse aux sous-marins dans la zone ! Pour l’occasion, 3 sous-marins norvégiens ont été utilisés comme ennemis. Ces petits sous-marins ont comme caractéristique qu’ils peuvent plonger assez profondément dans les fjords et surtout bien connaître la région ! Grâce aux nombreuses attaques simulées, l’équipe du CIC (combat information centre) ou le cerveau du navire où tous les radars et les systèmes d’armes sont contrôlés ont été fortement sous pression !

Pour rendre les choses encore plus compliquées, la marine russe a envoyé un certain nombre de corvettes et un bateau de ravitaillement dans la zone en question pour montrer leur drapeau, mais surtout pour suivre notre tactique dans un exercice aussi vaste, question de chat et de souris.
À L’issue de cet exercice de grande envergure, le snmg1 pourra déjà souffler à Oslo (Norvège). La Louise-Marie revient à la fin novembre à zeebrugge où l’équipage pourra bénéficier d’un congé teinté après 6 mois d’entraînements intenses, d’exercices et d’opérations. Bravo à tout l’équipage pour votre professionnalisme, engagement et motivation.

texte : © La Marine Belge – Hubert Rubbens
___________________________________

MULTIMEDIA de Pragstorage.
Foto’s ~ Photos
PANORAMICS 
_____________________________

Références ~ Referenties

Fr :  «Navrée du chaos» : les flops de l’exercice militaire «Trident Juncture 18» de l’OTAN
NL :
Fregat f931 louise-marie vervoegt het navo eskader snmg1
Marine vaart uit voor grootse navo oefening
FR :
La fregate f931 louise-marie rejoint l’escadre Otan snmg1
La marine navigue dans le cadre d’un grand exercice Otan
La DH : Les militaires belges
_____________________________
APPRECIATION :
En ce mardi 30 octobre, une “purée de pois” régnait au grand matin sur la mer à Trondheim . Nous n’étions pas confiants d’obtenir bien évidemment la luminosité nécessaire.  Et le “défilé” des navires militaires des différents partenaires de l’Otan débuta à 12h00′ précises. Le ciel se dégageait de son plafond nuageux pour laisser percer les nécessaires rayons de soleil ! Et la valeureuse frégate belge “Louise-Marie” avançait “vitesse toute” le long de la colonne des navires. Et ce fût un “mitraillage” photographique mémorable ! Mais quelle chance !!!
PORSCHE 70 YEARS ~ 14/12/2018 – 27/01/2019

Texte en français ci-après

VAN 14 DECEMBER 2018
T/M 27 JANUARI 2019
AUTOWORLD BRUSSELS

TENTOONSTELLING

PORSCHE 70 YEARS

Sommige automerken blijven tot de verbeelding spreken. Of je er nu een bezit of er als kind over droomde, met hun elegante lijnenspel en vermogen vallen Porsches in de smaak bij jong en oud en bij mannen en vrouwen.
Het merk, dat zeventig jaar geleden door Ferry Porsche werd opgericht in zijn kleine atelier in het Oostenrijke Gmünd, vertrok van de Volkswagen die zijn vader Ferdinand tien jaar eerder had ontworpen, en is in de loop der jaren uitgegroeid tot een – springlevende – mythe.
Over zijn wagen zei Ferry: “Ik keek overal om me heen en vond nergens de auto van mijn dromen. Dus bouwde ik hem zelf!” Die auto was dan ook de eerste die de naam Porsche kreeg.
De voorbije zeven decennia, van de eerste 356 tot de nieuwste hybrides, is Porsche voortdurend blijven evolueren in kracht en schoonheid.

IN AUTOWORLD

De eindejaarstentoonstelling van Autoworld vertelt het hele verhaal van die evolutie aan de hand van een zestigtal wagens. De tentoonstelling werd mogelijk gemaakt door de steun van Porsche Import en het Porsche-museum van Stuttgart-Zuffenhausen, alsook dankzij verscheidene verzamelaars die ons een auto uitleenden.
Om de bezoeker volledig onder te dompelen in het Porsche-universum en de subtiele evoluties daarvan, worden de wagens voorgesteld in verscheidene zones en configuraties.
De originele 356-familie (Keibl, Gmünd, 356 A, 356 B, 356 C) – de allereerste wagens van het merk – worden tentoongesteld in hun niet-gerestaureerde staat.
Een beetje verderop vertellen een twaalftal Porsches op een podium de evolutie van het merk, gaande van de 356 (een Roadster van D’Ieteren), over de 911, 914, 924 en het prototype van de 928 (75 jaar Porsche) tot de 944 en de 968. En ook de Boxster en de Cayenne van de eerste generatie mochten uiteraard niet ontbreken.
De 911 RS (RennSport) krijgen een bevoorrechte plaats. Niet minder dan acht wagens – alle versies! – getuigen van hun technologische en esthetische vooruitgang.
En dan zwijgen we nog over de Speedsters! Van de 356 tot de 991 (Phase II 70 years edition) worden er vijf wagens tentoongesteld.
Bij Porsche zit ook de Autosport diep geworteld in het DNA van het merk. Met negentien zeges in de 24 Uren van Le Mans, is Porsche momenteel ‘s werelds voornaamste constructeur van competitiewagens. Er is dan ook een hele zone aan deze modellen gewijd, met wagens zoals de 917 Psychedelic, de Porsche 935 die vroeger aan Jacky Ickx toebehoorde, de LMP2 en andere exemplaren, het ene nog indrukwekkender dan het andere.
De zone ‘Street Legal’ is gewijd aan racewagens voor de weg, die niet moeten onderdoen voor de competitieafgeleiden. Van de 904 GTS over de 959 tot de huidige 918 Spyder, de GT1 Streetversion en de Carrera GT: zonder twijfel een podium van winnaars!
En vandaag? De expositieruimten op de benedenverdieping van het museum bieden plaats aan de huidige wegmodellen – 718 Boxster en Cayman, 911 991, Panamera, Macan, Cayenne – evenals het gamma competitiewagens en, als kers op de taart, de 991 e-Performance.
De hele tentoonstelling is bovendien aangevuld met historische documenten, oude video’s en schaalmodellen.
Met de tentoonstelling ‘Porsche 70 Years’ sluit Autoworld Brussels het verjaardagsjaar van een van de meest legendarische automerken af!

PRAKTISCHE INFO

Autoworld Museum Brussels
Jubelpark 11, 1000 Brussel
Metro Merode

Openinsguren :
Alle dagen open (7/7) van 10u t/m 17u (zaterdag en zondag tot 18u)

Toegangsticket :
Volwassene : 12 €
Senior : 10 €
Student : 9 €
Kids 6-12 : 5 €

Bezoekersinfo :
www.autoworld.be of +32 2 736 41 65

IN THE PAST : Virtual tour of Ferdinand Porsche 2013 by Panohotline (Michel Block)
______________________________________

DU 14 DECEMBRE 2018 AU 27 JANVIER 2019
AUTOWORLD BRUSSELS

EXPOSITION

PORSCHE 70 YEARS

Il est des marques automobiles qui participent au rêve. Que l’on en possède une ou qu’elle fasse partie des fantasmes de l’enfance, la Porsche attire jeunes et moins jeunes, hommes et femmes, par l’élégance de ses lignes et sa puissance.
Créée il y a 70 ans par Ferry Porsche dans son petit atelier de Gmünd, en Autriche, sur base de la Volkswagen imaginée par son père Ferdinand dix ans plus tôt, la marque est devenue, au fil du temps, un mythe toujours bien vivant.
De sa voiture, Ferry disait : « Je regardais tout autour de moi et ne trouvais nulle part la voiture dont je rêvais. Je l’ai donc construite ! » Et de fait, c’est également la première voiture à porter le nom de Porsche.
En sept décennies, de la première 356 aux hybrides actuelles, Porsche n’a cessé d’évoluer en force et en beauté.

LES VOITURES DE L’EXPOSITION A AUTOWORLD

C’est l’histoire complète de cette évolution que racontera l’exposition de fin d’année à Autoworld à l’aide d’une soixantaine de voitures. Une exposition qui a pu être mise sur pieds grâce à la participation de Porsche Import et du musée Porsche de Stuttgart-Zuffenhausen, ainsi que grâce aux prêts de nombreux collectionneurs.
Afin de permettre au visiteur de s’immerger dans l’univers Porsche et d’en saisir les subtiles évolutions, les voitures sont présentées dans différentes zones et configuration.
La famille originelle des 356 (Keibl – Gmünd – 356 A – 356 B – 356 C) – les premières – se retrouveront dans leur état d’origine non restaurées.
Près d’elle, rassemblées sur un podium, une douzaine de Porsche retraceront l’évolution de la marque, dont la 356 (une Roadster D’Ieteren), les 911, 914, 924, la prototype de la 928 (75 Years Ferry Porsche), la 944, la 968 mais aussi la Boxter et la Cayenne de la première génération… bien sûr !
Les 911 RS (RennSport) auront une place de choix. Pas moins de huit voitures – toutes les versions ! – démontreront leurs avancées technologiques et de design.
Et que dire des Speedster ! De la 356 à la 991 (Phase II 70 years edition !), cinq véhicules seront présentés.
Chez Porsche, le département Motorsport fait intégralement partie de l’ADN de la marque. Avec 19 victoires aux 24 Heures du Mans, Porsche est actuellement le constructeur mondial le plus important de voitures de compétition. Une zone complète leur est consacrée avec des voitures comme la 917 Psychedelic, la Porsche 935 ex-Jacky Ickx, la LMP2 et d’autres tout aussi impressionnantes.
Les « Street Legal », voitures de sport déclinées pour la route, sont les dignes filles de leurs aînées en compétition. De la 904GTS à l’actuelle 918 Spyder en passant par la 959, la GT1 Streetversion et la Carrera GT : un podium gagnant sans aucun doute !
Et aujourd’hui ? Les espaces d’exposition du rez-de-chaussée du musée accueilleront les voitures actuelles de routières – 718 Boxster et Cayman, 911 991, Panamera, Macan, Cayenne – ainsi que la gamme des voitures de compétition et, cerise sur le gâteau, la 991 e-Performance.
L’ensemble de l’exposition sera ponctué de documents historiques, de vidéos d’époque et de modèles réduits.
Avec l’exposition « Porsche 70 Years », Autoworld Brussels clôture une année anniversaire d’une des plus légendaires marques automobiles !

INFO PRATIQUES

Autoworld Museum Brussels
Parc du Cinquantenaire 11, 1000 Bruxelles
Metro Merode

Heures d’ouverture :
Ouvert tous les jours 7/7 de 10h à 17h
(samedi et dimanche jusque 18h)

Prix d’entrée au musée :
Adultes : 12 €
Seniors : 10 €
Etudiants : 9 €
Enfants 6-12 ans : 5 €

Infos visiteurs :
www.autoworld.be ou +32 2 736 41 65

Dans le passé : Visite virtuelle de l’exposition Ferdinand Porsche
2013 par Panohotline (Michel Block)

FUJIFILM X-T3 review (body)

Généralités.
Alors que le mirrorless faisait l’objet de railleries diverses des “soi-disant pros” de chez Canon et Nikon, ces derniers se dépêchent comme des “carabiniers d’Offenbach” pour fourguer leur mouture de mirrorless  sur le marché …”
Eh oui ! Je suis d’autant plus sévère (j’ai été Nikoniste durant 30 ans …) parce que Canon R copie carrément la fenêtre carré LCD du modèle Fujifilm X-H1 !
Le Nikon Z7 mirrorless échoue lamentablement dans la mode en mise au point “tracking” continu (un coureur cycliste qui vient vers vous).  A la lecture du review du mirrorless Canon R, beaucoup de testeurs parlent d’un canard boîteux … En effet, les commandes du boîtier sont mal positionnées et plus d’un testeurs pestifèrent.  Et le même boîtier Canon R ne possède même pas du 4K 60fps …
Fujifilm est entré lentement mais sûrement dans la “Cour des grands” et les commandes explosent.

TEST du boîtier FUJIFILM X-T3

Le nouveau boîtier est arrivé succédant le modèle X-T2. Alors que la disposition des commandes “old fashioned” reste disponible sous les doigts, le X-T3 révèle des entrailles très améliorées !
Et pourquoi changer ce qui plaît ?

Le frame :
Un CMOS IV 26 mégapixels APS-C de la techologie X-TRANS qui se révèle très performant :  une réponse plus rapide autorise un autofocus également accéléré.

L’écran électronique :
Son viseur est indéniablement une grande évolution : écran oled surdimensionné qui se rapproche très fort d’une vision optique ! EXCELLENT !

Le nouveau processeur :
C’est clair : la puissance de traitement de celui-ci le hisse parmi les meilleurs boîtiers de 2018. Toutes les opérations sont fluides.

L’autofocus :
Là nous parlons d’une tuerie … Quel plaisir de pouvoir fixer au plus vite toute scène; en mode “rafale”, (de 11 à 30 rafales / seconde !!) AUCUNE photo n’est floue à condition d’avoir bien paramétré le mode en conséquence.

La convivialité :
Le boîtier reste relativement difficile d’accès pour le débutant. La disposition des boutons et tourelles physiques est bien pensée et elle est un (bon) reliquat du passé. Un photographe de 30 années d’expérience citera aisément l’aspect convivial à l’instar d’un débutant.

Les fonctionnalités :
Les ingénieurs de Fuji ont poussé le nombre de fonctions à l’extrême … Il y a une surabondance de possibilités que l’on ne maîtrise pas directement car ces fonctions sont souvent propriétaires à Fuji c’est-à-dire inexistantes chez les autres fabricants !
Et c’est tant mieux ! Vous ne serez quelque part limité que par votre propre imagination. La bonne maîtrise de votre Fuji vous en fera découvrir la quintessence. 
Bref, la pléthore des fonctions vous désarme quelque peu dans des menus relativement bien structurés. Et les testeurs et photographes de tous les jours proposent de nouvelles fonctions : Et FUJIFILM écoute ses utilisateurs ! pour exemple : la petite molette pour le réglage de la dioptrie est – ENFIN – verrouillable !!! Merci Fuji !!!

La vidéo :
Quel immense progrès ! Tous les formats CODEC y sont repris. Un des rares boîtiers capable de produire correctement une vidéo 4K UHD au codec H265 pour un résultat de 2610p à 60 fps (NTSC) ou 50 fps (PAL) ; il va s’en dire que l’on doit au moins posséder une dalle 4K du type LG Oled par exemple. Et si vous désirez atteindre le Saint Graal (enfin !), vous pouvez utiliser l’option F-LOG qui n’est que le fichier qui permet de traiter totalement le fichier vidéo (à l’instar du format RAW en rapport au JPEG).
Quelle qualité ! 
Le pendant pour le post-traitement est que votre chaîne hardware soit suffisamment puissante : un processeur i7 d’Intel à 3.4ghz avec 12 gb de mémoire centrale et la possession d’un disque SSD sont indispensables. De plus, vous devez acquérir un bon logiciel de traitement vidéo : Adobe Première pro, Filmora, Cyberlink Powerdirector 17 etc

LES PLUS + :

 • Boîtier de haute qualité : solidité et ergonomie (le “Leica” japonais).
 • Innombrables fonctionnalités.
 • Haute qualité des RAW et JPEG
 • Piqué des objectifs.
 • Autofocus hyper performant ! (++)
 • Vidéo 4K 2160p à 60 fps !!
 • Boîtier tropicalisé.
 • Au départ moins cher que la version X-T2 : cherchez l’erreur …

LES MOINS – :

 • La batterie reste de faible autonomie (sauf si vous possédez le grip).
 • Utilisation quelque peu rebutante pour un nouvel adepte de la photo.
 • Interactions des fonctions qui déroutent parfois la compréhension du fonctionnement (parfois un reset s’impose pour retrouver les valeurs d’usine)
 • La fonction AF de l’écran lcd tactile à l’arrière ne se s’arrête pas lors d’une visée par l’écran électronique (EVF), le bout de votre nez déplace souvent à votre place. (mode choix du point AF)

Bref, je donne aisément un 9 sur 10 !
Michel Block

ALBUM PHOTOS test


*** Remarque importante *** Hormis la possession d’une dalle TV 4K (LG oled 4K), il faut posséder une bande passante internet suffisante (+-/ 140 Mbps testé via FAST ; D’autre part, votre smartTV doit, de préférence être connectée en mode filaire RJ45 ; le WIFI n’est pas préconisé pour sa bande passante très variable.

Cette vidéo est, au départ, un test de l’appareil mais rapidement, j’ai voulu filmer la disparition future des bâtiments communaux (premières scènes). Quand un échevin donne comme argument de démolition que l’acoustique de la “Salle de fêtes” n’est pas bonne ….

Techniquement : cette vidéo a été réalisée avec les paramètres : 4K UHD HEVC H.265 59.94 200mbits mode NTSC écran 16:9 ; Long GOP est “on”  et la mesure est “AREA” ;  Tracking sensitivity +3 & AF SPEED  +2 ; 4K Movie Output to SD. Dynamic range DR100. Film simulation ETERNA / CINEMA ; no output to a F-LOG ; AF touch on lcd is “off”.
Software Cyberlink Powerdirector 17 with output codec XAVC S(ony)


Carte SDXC II classe10 Lexar Professional 300 mb/s 2000x 64gb

Chocoladesalon van Brussel ~ Salon du Chocolat 2019

Van vrijdag 22 tot zondag 24 februari 2019
(openingsavond – donderdag 21 februari 2019)

Voor het 6de jaar op rij keert het Chocoladesalon terug naar Brussel (Tour & Taxis), en wel van 22 tot 24 februari 2019 (openingsavond op donderdag 21 februari 2019).

Het thema dit jaar is Natuurlijkheid maar ook ‘Alle smaken zitten in de Natuur‘.
Smaak‘, want dat is een van de belangrijkste criteria in de keuze van een tablet of praline. Chocolade bestaat in talloze variëteiten: puur, met melk, wit, blond … en nu ook roze! De diversiteit van de smaken is oneindig, afhankelijk van de cacaovariëteit, de streek en de manier waarop de pasta wordt verwerkt.
Natuur‘ omdat “de cacaoboon” – aldus Alexander Van Humboldt – “een werkelijk uniek fenomeen is in de natuur. Nooit eerder vonden we zoveel eigenschappen terug in zo’n klein vruchtje”. Moderne consumenten gaan steeds meer op zoek naar natuurlijke, authentieke en duurzame producten.
Het Chocoladesalon van Brussel innoveert dus maar blijft ook trouw aan datgene waar ze ieder jaar opnieuw bekend om staat:

* Zijn vele exposanten – ambachtelijke chocolatiers en grote namen uit de Belgische en internationale chocoladewereld, specialisten van bean-to-bar (van boon tot reep) en internationale pralinemakers.

* Zijn producerende landen zoals Peru, dat deze overheerlijke, waardevolle boon teelt.

* Zijn dagelijkse modeshow in jurken van chocolade, gemaakt door ontwerpers en ambachtelijke chocolatiers. Ook deze keer zal een vijftiental outfits voor vrouwen, mannen en kinderen een publiek verwonderen dat verzot is op glamour en creativiteit.

* ‘Live’ demonstraties van gerechten met sterrenkoks, gevolgd door een degustatie van bereidingen voor het aanwezige publiek (Pastry Show).

* Zijn conferenties-degustaties met als thema chocolade, nieuwe trends en combinaties van gerechten of dranken en chocolade.

* Zijn vele workshops voor kinderen en volwassenen waarin iedereen zelf de handen uit de mouwen mag steken.

* Zijn signeersessies, zijn tentoonstellingen van chocoladesculpturen, zijn wedstrijden met pralinedoosjes in de prijzenpot, zijn degustaties, zijn combinaties van bier en chocolade en koffie en chocolade …

* … en nog veel andere nieuwigheden die stukje bij beetje onthuld zullen worden naarmate het Salon dichterbij komt.

Praktische info:

Tour & Taxis – Sheds 3 en 4 – Havenlaan 86c / 1000 Brussel
Van vrijdag 22 februari tot zondag 24 februari 2019
Geopend van 10 tot 19 u op vrijdag en zaterdag / van 10 tot 18 u op zondag
Openingsavond: donderdag 21 februari 2019 om 19.00 u.

Website: brussels.salon-du-chocolat.com
Facebook: www.facebook.com/SalonChocolatBE
Instagram: www.instagram/salonduchocolat
Twitter: Twitter: @salonchocolat

ALBUM 2018
______________________________________

BRUXELLES

Du vendredi 22 au dimanche 24 février 2019
(soirée inaugurale – jeudi 21 février 2019)

Pour la 6ème année consécutive, le Salon du Chocolat revient à Bruxelles (Tour & Taxis) du 22 au 24 février 2019 (soirée inaugurale le jeudi 21 février 2019).
Il se déclinera cette année sur le thème de la Naturalité mais aussi « Tous les goûts sont dans la Nature ».

« Goût » parce que c’est l’un des critères les plus fondamentaux dans le choix d’une tablette ou d’une praline. Il en existe de nombreuses variétés : noirs, laits, blancs, blonds … et désormais aussi roses. La diversité des goûts est infinie : d’une variété de cacao à l’autre, d’un terroir à l’autre et suivant l’art et la manière de travailler la pâte.

« Nature » parce que « la fève de cacao est » – selon Alexander Van Humboldt – « un phénomène que la nature n’a jamais répété ; on n’a jamais trouvé autant de qualités réunies dans un aussi petit fruit ». De nos jours, tout ce qui est naturel, authentique, durable est devenu une des principales préoccupations des consommateurs.

Le Salon du Chocolat de Bruxelles innove donc tout en restant fidèle à ce qui, chaque année, fait sa renommée :

* Ses nombreux exposants – artisans-chocolatiers et incontournables grands noms de la chocolaterie belge et internationale, spécialistes du bean-to-bar (de la fève à la tablette) et praliniers internationaux.

* Ses pays producteurs comme le Pérou, qui cultivent cette précieuse fève qui nous régale.

* Son défilé quotidien de robes en chocolat réalisées par des créateurs et des artisans-chocolatiers. Cette fois-ci encore, une quinzaine de tenues pour femmes, hommes et enfants émerveilleront un public friand de glamour et de créativité.

* Ses démonstrations « live » de recettes avec des Chefs étoilés, suivies par une dégustation des préparations pour tout le public présent (Pastry Show).

* Ses conférences-dégustations sur des thèmes liés au chocolat, aux nouvelles tendances et aux accords mets ou boissons et chocolat.

* Ses nombreux ateliers pour enfants et adultes ou tout un chacun pourra mettre la main à la pâte… de chocolat.

* Ses dédicaces de livres, ses expositions de sculptures en chocolat, ses concours pour gagner des ballotins de pralines, sesdégustations, ses accords bière et chocolat et café et chocolat

* … et plein d’autres nouveautés qui seront dévoilées au fur et à mesure à l’approche du Salon.

Infos Pratiques :

Tour & Taxis – Sheds 3 et 4 – Avenue du Port 86c / 1000 Bruxelles

Du vendredi 22 février au dimanche 24 février 2019
Ouvert de 10h à 19h le vendredi et le samedi / de 10h à 18h le dimanche

Soirée inaugurale : jeudi 21 février 2019 à 19h00 

Site web : brussels.salon-du-chocolat.com
Facebook : www.facebook.com/SalonChocolatBE
Instagram : www.instagram/salonduchocolat
witter : @salonchocolat

ALBUM 2018

BMW M1 40TH ANNIVERSARY @ Autoworld 2018


29/09/2018 > 04/11/2018

IN THE SPOTLIGHT: BMW M1 40TH ANNIVERSARY
Omschrijving (vlaams)
In de jaren zeventig was BMW opgeklommen tot het premium-segment. Het Beierse merk droomde van een eigen sportwagen die de concurrentie zou kunnen aangaan met de tenoren in het supersportwagen-segment. BMW was reeds zeer succesvol in de tourwagen-races, dus moest die nieuwkomer ook ingezet kunnen worden op het circuit. Voor homologatiedoeleinden dienden er minimaal 400 stuks van de straatversie worden gebouwd.

De voorloper van de BMW M1 was de BMW Turbo met vleugeldeuren en middenmotor, ontworpen door Giugiaro en zijn bedrijf Ital Design.

Er werd getwijfeld tussen een acht- of twaalfcilinder motor. Uiteindelijk werd ervoor gekozen de bestaande M30 3,5 l zescilinder als basis te gebruiken. Er werd een nieuwe cilinderkop ontwikkeld, een mechanische benzine-inspuiting gemonteerd en een droge-carter smering voorzien. Aanvankelijk zou met Lamborghini worden gewerkt voor de productie, maar dat merk was in moeilijkheden geraakt en daarom werd op carrosseriebedrijf Bauer beroep gedaan voor de eindmontage. Er werden tot 1981 slechts 453 M1 straatversies geproduceerd. Daarvan werden er 20 omgebouwd voor het BMW M1 Procar kampioenschap. Hij groeide uit tot een iconische auto, en is één van de meest zeldzame modellen uit de BMW geschiedenis.

In oktober zullen een tiental van deze M1’s, waaronder enkele zeldzame racewagens, opgesteld staan in Autoworld. [ BRON ]
______________________________
29/09/2018 > 04/11/2018
IN THE SPOTLIGHT: BMW M1 40TH ANNIVERSARY

Description (français)
Dans les années septante, BMW fait son entrée dans le segment haut de gamme. La marque bavaroise rêve d’un bolide capable de rivaliser avec la concurrence et les ténors du segment des super sportives. BMW est déjà très populaire dans les courses de voitures de tourisme. La nouvelle venue doit donc aussi pouvoir être utilisée sur circuit. À des fins d’homologation, au moins 400 unités de la version civile doivent être produites.

La BMW Turbo avec portes-papillon et moteur central, conçue par Giugiaro et sa société Ital Design, annonce la BMW M1.

Le constructeur hésite entre un moteur huit ou douze cylindres. Finalement, la décision est prise d’utiliser comme base le six cylindres M30 de 3,5 l existant… Mais avec une nouvelle tête de cylindre, une injection d’essence mécanique et une lubrification par carter sec. ont l’origine, Lamborghini doit participer à la production, mais cette marque connaît des difficultés et le constructeur se tourne dès lors vers la carrosserie Bauer pour le montage final. À peine 453 versions civiles de la M1 sont produites jusqu’en 1981 – dont 20 transformées pour le championnat BMW M1 Procar. Cette voiture est aujourd’hui emblématique et compte parmi les modèles les plus rares de l’histoire de BMW.

En octobre, une dizaine de ces M1, dont quelques rares voitures de course, seront exposées à Autoworld. [ SOURCE Autoworld ]
______________________________
29/09/2018 > 04/11/2018
IN THE SPOTLIGHT: BMW M1 40TH ANNIVERSARY

Description (english)
In the seventies BMW had risen into the premium segment. The Bavarian brand dreamed of its own sports car that could take on competition with the big names in the super sports car segment. BMW was already highly successful in touring car races, so it also had to be possible to deploy that newcomer on the track. For homologation purposes at least 400 units of the street version had
to be manufactured. The forerunner of the BMW M1 was the BMW Turbo, with gull-wing doors and mid-engine, designed by Giugiaro and his company Ital Design.

There was indecision between an eight-cylinder or twelve-cylinder engine. Ultimately the existing M30 3.5 L six-cylinder was chosen as the basis. A new cylinder head was developed, mechanical petrol injection was installed, and the car was equipped with dry-sump lubrication. Initially there was to be collaboration with
Lamborghini for production, but that brand had encountered difficulties and so the Bauer bodywork company was called upon for the final assembly. Until 1981 only 453 M1 street versions were produced. Twenty of these were refitted for the BMW M1 Procar championship. It became an iconic car, and is one of the rarest
models in BMW history.

In October ten of these
M1s, including several rare race cars, will be displayed at Autoworld.
Autoworld website ]

ALBUM 

Battle of Britain 2018 @ Duxford Airshow (GB)

Battle of Britain 2018 @ Duxford Airshow (GB) (FR / UK ci-après)

22-23 september 2018 ~ afgelopen evenement (vertaald “as is” Google translation)
22-23 september 2018 ~ afgelopen evenement De Duxford Battle of Britain Air Show zal het honderdjarig bestaan ??van de Royal Air Force (RAF) tot een daverend hoogtepunt brengen finale met een viering van 100 jaar RAF-geschiedenis en een visie op zijn innovatieve toekomstmogelijkheden, beide in de lucht en op de grond. Vliegende displays van de RAF zijn onder meer het displayteam van Red Arrows, de Battle of Britain Memorial Flight Avro Lancaster, de Eurofighter Typhoon en de Grob 115E Tutor. Ter viering van de prestigieuze 617 Squadron, bekend om de Tweede Wereldoorlog Dambusters Raid, zal er een vertoning zijn van de eskadervliegtuigen, verleden, heden en toekomst, met de Avro Lancaster, Tornado GR4 en F-35B Bliksem II. De vliegshow zal ook een van de laatste vliegende displays van de Tornado GR4 ervoor bevatten trekt zich terug uit actieve dienst in 2019. In een uniek display voor IWM Duxford in 2018, zal de RAF zijn tankcapaciteit voor lucht-lucht demonstreren met de Voyager KC Mk.2-tanker die naast het immense Atlas A400M-transportvliegtuig de lucht in vaart en twee Eurofighter Typhoons. De RAF100 Inspire Showcase neemt de IWM Duxford Conservation Hall over in de AirSpace-tentoonstelling, presentatie van baanbrekende technologische ontwikkelingen van de industriepartners van de Royal Air Force, waaronder BAE Systems, Airbus en Fujitsu, die een grootschalig virtueel vliegend display presenteren. De RAF100 Inspire Zone organiseert de finale van de Royal Air Force Engineering Competitie 2018 op 22 September en de winnaars van deze gewaardeerde wedstrijd worden aangekondigd tijdens de vliegshow. Een reeks historische vliegtuigen uit de afgelopen 100 jaar zal de lucht in gaan, en de ontwikkeling van de RAF van zijn vroegste vliegtuigen gevlogen in 1918, toen Duxford voor het eerst opende als een RAF-station, tot vliegtuigen uit de jaren 1930, de Tweede Wereldoorlog en de Koreaanse oorlog. De Battle of Britain, een scharniermoment voor de Royal Air Force en RAF Duxford, zal worden gedemonstreerd door historische vliegtuigen die door RAF-piloten tijdens de Tweede Wereldoorlog zouden zijn ingevlogen. Tot twintig Spitfires gaan de lucht in in een aangrijpend massaspectief voor flypast en tailchase. Six Hawker Hurricanes zal dat doen vlieg in formatie en de zeldzame Bristol Blenheim zal vliegen met een Lysander (beroemd om zijn dropping agents in bezet Frankrijk in de Tweede Wereldoorlog) en een Gloster Gladiator dubbeldekker. Op de grond tijdens de vliegshow worden bezoekers teruggebracht naar de jaren 1940 en ervaren ze de bezienswaardigheden en geluiden die de gemoederen ophielden tijdens de Battle of Britain, van het dansen van de jitterbug tot live bands een cast van oorlogskunstenaars ontmoeten, veertig-jarige mode dragen, een kapsel uit de jaren 40 en spelen familie-gerichte spellen van het tijdperk. Zoals te zien is op ITV’s Britain’s Got Talent, zal de geest van oorlog ook tot leven worden gewekt door de oprechte harmonieën van de D-Day Darlings. In de Meet the Author-tent zullen er gesprekken, vraag- en antwoordsessies en boekuitlegingen zijn gerespecteerde geschiedenisauteurs, waaronder historicus, schrijver en omroep James Holland, die regelmatig presenteert documentaires voor de BBC en was de geschiedenisdeskundige voor de BBC One uitzending van de RAF 100-flypast in juli 2018. ____________________

22-23 septembre 2018 ~ événement passé (traduit “as is” par Google traduction)

Le spectacle aérien de la bataille d’Angleterre de Duxford marquera le centenaire de la Royal Air Force (RAF) finale avec une célébration des 100 ans de l’histoire de la RAF et une vision de ses capacités innovantes pour l’air et sur le sol. Les présentations volants de la RAF incluent l’équipe de présentation des flèches rouges, le vol commémoratif de la bataille d’Angleterre Avro Lancaster, l’Eurofighter Typhoon et le Grob 115E Tutor. En célébration du prestigieux Le 617e Escadron, réputé pour le raid des Dambusters de la Seconde Guerre mondiale, présentera avions de l’escadron, passés, présents et futurs, comprenant les avions Avro Lancaster, Tornado GR4 et F-35B Foudre II. Le spectacle aérien comprendra également l’un des derniers présentations volants du Tornado GR4. se retire du service actif en 2019. Dans un affichage unique pour IWM Duxford en 2018, la RAF démontrera ses capacités de ravitaillement en vol avec le pétrolier Voyager KC Mk.2 prenant son envol aux côtés d’un immense avion de transport Atlas A400M et deux Eurofighter Typhoons. RAF100 Inspire Showcase reprendra le salon IWM Duxford Conservation Hall dans le cadre de l’exposition AirSpace, présentant les développements technologiques de pointe des partenaires industriels de la Royal Air Force, y compris BAE Systems, Airbus et Fujitsu, qui présentent un écran de vol virtuel à grande échelle. le RAF100 Inspire Zone accueille la finale du concours d’ingénierie de la Royal Air Force, 2018, le 22 Septembre et les gagnants de cette prestigieuse compétition seront annoncés lors du spectacle aérien. Une série d’avions historiques des 100 dernières années s’envolera vers le ciel, montrant le développement de la La RAF depuis ses tout premiers avions pilotés en 1918, lorsque Duxford a ouvert ses portes en tant que station de la RAF, jusqu’à avions des années 1930, la seconde guerre mondiale et la guerre de Corée. La bataille d’Angleterre, un moment charnière pour la Royal Air Force et la RAF Duxford, sera démontrée par avion historique qui aurait été piloté par des pilotes de la RAF pendant la Seconde Guerre mondiale. Jusqu’à vingt Les Spitfires vont prendre l’air dans un poignant spectacle de défilés de masse et de traqueurs. Six Hawker Hurricanes seront voler en formation et le rare Bristol Blenheim volera avec un Lysander (célèbre pour son largage des agents dans la France occupée pendant la Seconde Guerre mondiale) et un biplan Gloster Gladiator. Lors du spectacle aérien, les visiteurs seront ramenés dans les années 1940 et découvriront et des sons qui ont gardé le moral pendant la bataille d’Angleterre, de la danse du jitterbug aux groupes vivants rencontrer une troupe de personnages de guerre, vêtue de la mode des années 1940, avoir une coiffure des années 1940 et jouer jeux familiaux de l’époque. Comme on peut le voir sur le Got Talent britannique d’ITV, l’esprit de guerre sera également animé par le cœur harmonies des Darling D-Day. Dans la tente Meet the Authors, il y aura des conférences, des séances de questions-réponses et des dédicaces avec auteurs d’histoire très respectés, notamment l’historien, écrivain et diffuseur James Holland, qui a régulièrement présente des documentaires pour la BBC et a été expert en histoire pour la diffusion de BBC One Le défilé aérien de la RAF 100 en juillet 2018. __________________

22-23 September 2018 ~ past event

The Duxford Battle of Britain Air Show will bring the centenary of the Royal Air Force (RAF) to a resounding finale with a celebration of 100 years of RAF history and a vision of its innovative future capability, both in the air and on the ground. Flying displays from the RAF include the Red Arrows display team, the Battle of Britain Memorial Flight Avro Lancaster, the Eurofighter Typhoon and the Grob 115E Tutor. In celebration of the prestigious 617 Squadron, renowned for the Second World War Dambusters Raid, there will be a display of the squadron’s aircraft, past, present and future, featuring the Avro Lancaster, Tornado GR4 and F-35B Lightning II. The air show will also include one of the last flying displays by the Tornado GR4 before it retires from active service in 2019. In a unique display for IWM Duxford in 2018, the RAF will demonstrate its air-to-air refueling capabilities with the Voyager KC Mk.2 tanker taking to the skies alongside an immense Atlas A400M transport aircraft and two Eurofighter Typhoons. The RAF100 Inspire Showcase will take over IWM Duxford’s Conservation Hall in the AirSpace exhibition, showcasing cutting-edge technological developments from the Royal Air Force’s industry partners, including BAE Systems, Airbus and Fujitsu, who are presenting a large-scale virtual flying display. The RAF100 Inspire Zone hosts the final of the Royal Air Force Engineering Competition 2018 on 22 September and the winners of this esteemed competition will be announced at the air show. An array of historic aircraft from the past 100 years will take to the skies, showing the development of the RAF from its earliest aeroplanes flown in 1918, when Duxford first opened as an RAF station, through to aircraft from the 1930s, Second World War and the Korean War. The Battle of Britain, a pivotal moment for the Royal Air Force and RAF Duxford, will be demonstrated by historic aircraft which would have been flown by RAF pilots during the Second World War. Up to twenty Spitfires will take to the air in a poignant massed flypast and tailchase display. Six Hawker Hurricanes will fly in formation and the rare Bristol Blenheim will fly with a Lysander (famous for dropping agents into occupied France in the Second World War) and a Gloster Gladiator biplane. On the ground at the air show, visitors will be transported back to the 1940s and experience the sights and sounds that kept spirits up during the Battle of Britain, from dancing the jitterbug to live bands to meeting a cast of wartime characters, wearing forties fashion, having a 1940s hairstyle and playing family-focused games of the era. As seen on ITV’s Britain’s Got Talent, the wartime spirit will also be brought to life by the heartfelt harmonies of the D-Day Darlings. In the Meet the Authors tent, there will be talks, question and answer sessions and book signings with well-respected history authors, including historian, writer and broadcaster James Holland, who regularly presents documentaries for the BBC and was the history expert for the BBC One broadcast of the RAF 100 flypast in July 2018.

Referenties ~ Références.

Supermarine Spitfire NL / FR
Messerschmitt BF 109 NL / FR
DUXFORD BATTLE OF BRITAIN AIR SHOW 2018
AMERICAN AIR MUSEUM
AIRSPACE
FIGHTER COLLECTION
Aircraft Restoration Company

Photographiquement parlant :
Le reportage a été réalisé à l’aide du nouveau boîtier Fujifilm X-T3 mais les photos ne sont pas encore assez nettes du fait que les concepteurs de mon logiciel de poste traitement Ninja doivent élaborer encore un “patch” pour le bon traitement de fichiers RAW .
De plus et durant l’après-midi à Duxford, une pluie constante ne permettait pas d’obtenir des photos nettes.
Le nouveau X-T3 se distingue par une accélération notoire de l’autofocus en mode “tracking”.
Au passage, je tiens vivement à remercier l’équipe de Photogalerie Bruxelles qui a été très diligente pour me fournir un des premiers boîtiers ! (Merci à Philippe R.)

On the field …
Duxford est une base muséale de l’aviation anglaise. Se rendre à un des airshows de Duxford est toujours un grand plaisir des yeux et des …. oreilles.
Le passage de dix-huit spitfires en show final vous dresse le poil : une force militaire de la Seconde Guerre et une reconnaissance patriotique des anglais en égard à des pilotes qui sauvèrent  l’Angleterre des raids massifs de Luftwaffe allemande.
Rien de plus majestueux que le passage d’un spitfire en basse altitude et à haute vitesse : le bruit du moteur 12 cylindres d’un Rolls-Royce “Merlin” ne s’oublie jamais !
La Bataille d’Angleterre (Battle of Britain) est un événement annuel fortement plébiscité par les britanniques. Faut-il encore rappeler le rôle primordial que joua le Ô combien célèbre Spitfire durant la Seconde Guerre mondiale (traduction libre “Boule de feu”) ?!
Au passage, le film “Battle of Britain” (1969) est un film incontournable (interprétés par de nombreux acteurs connus).
Bref, le prix d’entrée de l’Airshow est assez élevé mais l’offre muséale est exceptionnelle : 4 musées dans un site !
Pour vous y rendre sereinement depuis la Belgique, Lucien Wagner organise des voyages en Car de luxe “tout compris”. Merci Lucien.
Voici son site http://www.airshowtrips.com/

>> Highly recommended <<<

Multimédia 

Album photos
Panoramas


Land Rover 70 Years @ Autoworld 2018

NEDERLANDS

In 1948 introduceerde de Britste autobouwer Rover een 4×4 terreinvoertuig, geïnspireerd op de Amerikaanse Jeep, die een stevige reputatie had opgebouwd tijdens de 2e Wereldoorlog. De eerste Land rover had een 1.595 cc viercilinder benzinemotor en er werd gebruikt gemaakt van veel aluminium voor de carrosserie-elementen. Van bij de start was deze ‘Series I’ een groot succes. Reeds in 1950 bereikte de productie 15.000 stuks. Het Britse leger en de politie waren de eerste grote afnemers, maar hij was ook populair bij landbouwers en jagers.

In 1959 werd de 250.000e Land Rover geproduceerd. Op het eind van de jaren zestig was hij veruit het belangrijkste product van Rover en werd hij in 19 landen gebouwd. Ook in ons land werd in 1952 een productie opgestart met een ‘eigen’ versie voor het Belgische Leger en de Rijkswacht: de Minerva Jeep.De Land Rover in zijn oer-vorm bleef in productie tot in 2016. Sinds 1990 is hij bekend als de Land Rover Defender. Naast het originele 80’ chassis (80 inches of 2,03 m wielbasis) volgden er ook langere versies en diverse motoriseringen. Hij kan ook worden beschouwd als de voorvader van de legendarische Range Rover. In september wordt de 70-jarige geschiedenis van dit iconische werkpaard geschetst aan de hand van een 12-tal auto’s.
_______________________

FRANCAIS
Le constructeur britannique Rover lance en 1948 un véhicule 4×4 inspiré de la Jeep américaine qui s’est bâti une solide réputation pendant la Seconde Guerre mondiale. Le premier Land Rover dispose d’un moteur à essence quatre cylindres de 1.595 cc et d’éléments de carrosserie composée en grande quantité d’aluminium. Dès son lancement, cette « Series I » connaît un immense succès. En 1950 déjà, la production atteint 15.000 unités. L’armée et la police britanniques sont ses premiers grands clients, mais il est aussi populaire chez les agriculteurs et les chasseurs. Le 250 000e Land Rover sort de l’usine en 1959. À la fin des années soixante, il est de loin le produit le plus important de Rover et est assemblé dans 19 pays.

En 1952, notre pays lance également une production avec une version spécifique pour l’armée belge et la gendarmerie : la Jeep Minerva.Le Land Rover continuera à être produit dans sa forme initiale jusqu’en 2016. En 1990, il adopte l’appellation Land Rover Defender. Des versions plus longues et diverses motorisations sont ensuite proposées en plus du châssis 80’ original (80 pouces ou un empattement de 2,03 m). Il peut aussi être considéré comme l’ancêtre du légendaire Range Rover. En septembre, les 70 ans de ce cheval de labour emblématique seront retracés à l’aune d’une douzaine de voitures.
_______________________

ENGLISH
In 1948 the British car manufacturer Rover introduced a 4×4 all-terrain vehicle inspired by the American Jeep that had built up a sound reputation during the Second World War. The first Land Rover had a 1595 cc four-cylinder petrol engine, and a great deal of aluminium was used for the bodywork. This ‘Series I’ was a great success from the beginning. In 1950 production had already reached 15,000 units. The British army and the police were the first big customers, but it was also popular with farmers and hunters.

In 1959 the 250,000th Land Rover was produced. At the end of the sixties it was by far the most important product of Rover, and it was manufactured in 19 countries. In our country too production started in 1952 with an ‘in-house’ version, the Minerva Jeep, for the Belgian Army and the Gendarmerie.The Land Rover in its original form remained in production until 2016. After 1990 it was known as the Land Rover Defender. In addition to the original 80’ chassis (80-inch or 2.03 m wheelbase), longer versions and various engines also followed. It can also be regarded as the ancestor of the legendary Range Rover. In September the 70-year history of this iconic workhorse is being outlined by means of 12 cars.

La photographie : cette session photographique a été réalisée avec le tout nouveau Fujifilm X-T3

ALBUM

A pragmatic way of live …