Category Archives: Military

Preview Belgian Air Force Days @ Kleine Brogel 8-9 sept 2018

(Textes UK et FR ci-après)
Beste Bezoeker,

“Klaar voor de toekomst”, dat is wat wij u graag willen tonen op de BELGIAN AIR FORCE DAYS 2018. Onze luchtmacht is in volle transitie met al zijn capaciteiten om zich voor te bereiden op de uitdagingen van de toekomst. Met de CAYMAN (NH-90) wordt een moderne en zeer performante helikopter ingezet voor zowel land als marine taken, zonder de gekende kustreddingsdienst te vergeten. De ATLAS (A400M) verwachten we zeer binnenkort als onze nieuwe, tactische en strategische transportcapaciteit. Het toestel vervangt de oude vertrouwde C- 130 HERCULES. Ook in de wereld van de op afstand bestuurde vliegtuigen borgt onze luchtmacht zijn opgedane kennis met de instap in een nieuw programma. En tot slot is er de vervanging van ons paradepaardje de F-16. Vanaf 2023 wordt dit topvliegtuig geleidelijk uit de omloop genomen en vervangen door een nieuwer toestel.

We staan dus klaar voor de taak die ons morgen wacht. Tijdens deze spectaculaire show willen we u dit en nog veel meer tonen.

Ik ben vereerd uw gastheer te zijn voor deze Luchtmacht Dagen. Geniet van onze basis in al haar professionaliteit en van de spectaculaire voorstellingen die voor u gevlogen worden.

Kolonel Vlieger Stafbrevethouder Geert De Decker, ir
Commandant Vliegbasis Kleine-Brogel
Belgian Air Force days website
___________________________________________

Cher visiteur,

“Prêt pour l’avenir”, c’est ce qu’on veut vous montrer lors des BELGIAN AIR FORCE DAYS 2018. Notre force aérienne relève le défi important de satisfaire aux attentes concernant la sécurité nationale ainsi que le respect des obligations de l’OTAN. Non seulement nous avons affaire au remplacement du F-16, à l’intégration de l’A400M ATLAS remplaçant notre C130, mais aussi à l’amélioration des capacités du NH-90 CAYMAN. Pendant ce temps, nos missions opérationnelles gagnent de l’importance. D’autre part il y a le défi de perfectionner l’intégration des avions télépilotés au service de notre sécurité.

Les Belgian Air Force Days nous permettent ainsi de donner une image claire et détaillée des avions déployables à l’avenir.

Je suis honoré d’être votre hôte pendant cet événement aéronautique national de 2018. J’espère que vous apprécieriez la grande variété de démonstrations spectaculaires et le professionnalisme de notre personnel.

Colonel aviateur Breveté d’Etat-major Geert De Decker, ir
Commandant de base de Kleine-Brogel
Site web Belgian Air Force days
________________________________________

Dear visitor,

“Ready for the future” is what we would like to show you during the Belgian Air Force Days 2018. Our Air Force is in full transition with all its capabilities in order to face the security challenges of the future. The modern and powerful CAYMAN (NH-90) helicopter is used for land and maritime support without forgetting its renowned search and rescue task. The ATLAS (A400M) is soon expected as our new strategic and tactical transport capability, replacing the old but famous C-130 HERCULES. Even in the world of the remotely piloted aircraft our air force will continue to invest in a new program. Finally there is the replacement of our combat capability. The F-16 FALCON will gradually be replaced in the coming years by a newer fighter.

We are preparing ourselves for the tasks of tomorrow. During this spectacular show we would like to show you this and much more.

I am honored to act as your host for this Aviation event. Enjoy the breathtaking demonstrations and the professionalism of our personnel.

Colonel Geert De Decker, MSc
Commander Air Base Kleine-Brogel
Belgian Air Force Days website
________________________________
On the field … : 

Visite en preview ce jeudi 06 sept à Kleine Brogel pour assister à l’atterrissage des trois chasseurs en concurrence en Belgique pour le remplacement du F-16. Il s’agit, pour rappel, de l’Eurofighter Typhoon, du Rafale français et du Lockheed Martin F-35 Lightning II.  Malheureusement, ce dernier manquait à l’appel étant donné un problème technique de l’avion qui accompagne pour la maintenance technique (Italie …).
Des commentaires sur place, le F-35 a le plus de chance de remporter le contrat vu la forte diminution de l’enveloppe budgétaire (en-dessous de la base budgétaire belge).
Néanmoins, l’avion Rafale est également un excellent chasseur qui se démarque par une maintenance ultra rapide.
Aux dires des initiés, le lobby américain est très fort.
Donc, on se doute bien que cette édition 2018 revêt un caractère important (et sans doute décisif) pour le choix d’un des trois chasseurs.
D’ailleurs, Rafale International, Lockheed Martin et Eurofighter Typhoon en sont les principaux sponsors (tiens donc  …)
En final, l’édition 2018 sera exceptionnelle car la palette des avions a été sérieusement revue.
Et l’aviation militaire belge fait un appel “criant” pour des nouvelles recrues (800 postes à pourvoir !)
Le slogan 2018 : “Ready for the Future !”
>>> HIGHLY RECOMMENDED  <<<

ALBUM 
PANORAMIC NATO AWACS

Militaire defile ~ Défilé militaire Belgium 2018

(Texte en français ci-après)
NATIONALE FEESTDAG IN HET TEKEN VAN HET EINDE VAN WERELD OORLOG I

De viering van de nationale feestdag en het klassieke civiele en militaire defilé stonden dit jaar in het teken van de herdenking van de Eerste Wereldoorlog en het vijfjarig koningschap van Koning Filip.

De feestelijkheden begonnen traditiegetrouw al op 20 juli met een klassiek concert in Bozar en het Bal National. Naast het feest rond het Warande park waren tal van overheidsdiensten waaronder Defensie aanwezig met een infostand op het Koningsplein. Ook de Marine tekende present.

Klokslag 1600 uur startte het defilé dat in het teken stond van de Eerste Wereldoorlog met o.a. een “reenactment” groep in uniformen en met materiaal van 100 jaar geleden. Vooral het gemengde peloton samengesteld uit militairen en reservisten die defileerden met de onderscheidingen van hun voorvader die 100 jaar meevochten in de Grote Oorlog werd door het publiek met een daverend applaus bedankt!

Voor twee marinemensen was het alvast een bijzondere dag. Zowel Olivier Vogels, hoofd communicatie van de Marine als Jan Theus, reservist bij de Marine defileerden met de oorlogsmedailles van hun overgrootvaders en overgroot ooms! De overgrootvader van luitenant-ter-zee 1ste klasse Olivier Vogels, Léon Vogels, vocht aan het front van 30 oktober 1914 tot 7 juli 1917 bij her dertiende Linie infanterieregiment. Na een korte onderbreking, nadat hij gewond raakte, vervoegde hij opnieuw zijn eenheid in november 1917 om zijn eervol ontslag te krijgen in 1919. Voor zijn 54 maanden aan het front kreeg hij 8 frontstrepen, een kwetsuurstreep en nog talrijke nationale onderscheidingen waaronder het kruis van Officier in de Kroonorde met zwaarden. Luitenant-ter-zee 1ste klasse in de reserve Jan Theus droeg de onderscheidingen van zijn Grootoom E.H Pieter Hendrik Theus. Hij werd spijtig genoeg dodelijk verwond door een obusscherf op amper 6 weken voor de wapenstilstand tijdens de laatste aanval van het Belgische Leger op de Duitse linies. Hij was hulpaalmoezenier in het 17de Linieregiment en was zeer actief in de Frontbeweging. Hij kreeg postuum volgende onderscheidingen: Ridder in de Leopoldsorde, Oorlogskruis met palm en bronzen leeuw, overwinningsmedaille en herinneringsmedaille met 5 frontstrepen.

De Marine was ook aanwezig met één detachement en het vaandel onder het bevel van korvetkapitein Koen Verbouw. Zij werd met een luid applaus en kreten “leve de marine” verwelkomd op het paleizenplein door een groep oudgedienden van de Zeemacht (omgedoopt tot Marine in 1996).

We zullen de opoffering van alle jonge mensen, militairen of burgers gestorven voor het vaderland nooit vergeten, want het is dankzij hen dat we nu leven in een vrije wereld. Zij vochten met amper 200 000 manschappen tegen het Duits Keizerlijk leger dat 3 840 000 telde. Een ‘David versus Goliath’-gevecht, waar we als klein land samen met onze geallieerden stand hield. We will remember them!

Het thema van de feestelijkheden van dit jaar was alvast goed gekozen: “Respect voor het verleden, vertrouwen in de toekomst“. Laat ons, nu de vieringen ter gelegenheid van 100 jaar Groote Oorlog bijna voorbij zijn, samen zorgen voor een toekomst zonder oorlog!

_______________________________
LA FÊTE NATIONALE SOUS LE SIGNE DE LA PREMIÈRE GUERRE MONDIALE
Cette année, la célébration de la Fête nationale ainsi que le traditionnel défilé civil et militaire étaient placés sous les signes de la commémoration de la fin de la Première Guerre mondiale et l’anniversaire des cinq ans de règne du roi Philippe.

Comme le veut la tradition, les festivités débutaient le 20 juillet par un concert de musique classique à Bozar, suivi du Bal national. Outre la fête autour du Parc de Bruxelles, de nombreux services gouvernementaux, dont la Défense et en particulier la Marine, tenaient un stand d’information sur la Place royale.

Le défilé commençait à 16 heures précises. Il était placé sous le signe de la commémoration de la fin de la Première Guerre Mondiale. À cette occasion, un groupe de « reconstitution » portant les uniformes et le matériel d’époque participait au défilé. Mais c’est surtout le peloton mixte, composé de militaires et de réservistes, défilant en arborant les décorations de leurs ancêtres qui combattaient voici 100 ans au cours de la Grande Guerre, qui marqua le public. Ce dernier les remercia sous un tonnerre d’applaudissements !

C’était un jour particulier pour deux membres de la Marine. Tant pour Olivier Vogels, responsable de la communication de la Marine que pour Jan Theus, réserviste à la Marine. Ces militaires défilaient en portant les médailles de guerre de leur arrière-grand-père et arrière-grand-oncle ! Léon Vogels (arrière-grand-père du lieutenant de vaisseau de 1ère classe Olivier Vogels) combattait au front du 30 octobre 1914 au 7 juillet 1917 au sein du 13e Régiment d’infanterie de Ligne. Après une courte interruption, due à une blessure, il rejoignait son unité en novembre 1917. Il put quitter l’armée en 1919. Durant ses 54 mois passés sur le front, il reçut huit chevrons d’ancienneté au front, un chevron de blessure et de nombreuses distinctions nationales dont la Croix d’officier de l’ordre de la Couronne avec épées. Le lieutenant de vaisseau de 1ère classe de réserve Jan Theus, portait les distinctions de son grand-oncle EH Pieter Hendrik Theus. Ce dernier fut grièvement blessé par un éclat d’obus, à peine six semaines avant l’Armistice. Cela au cours de la dernière attaque de l’armée belge contre les lignes allemandes. Il servit comme aumônier adjoint au 17e Régiment de Ligne et fut très actif au cours des mouvements du front. Il reçut les honneurs suivants à titre posthume : Chevalier de l’Ordre de Léopold, Croix de guerre avec lion de bronze et palmes, médaille de la Victoire et médaille d’Honneur avec cinq chevrons de front.

La Marine était bien évidemment représentée par un détachement et son étendard. Celui-ci était placé sous le commandement du capitaine de corvette Koen Verbouw. Tous furent accueillis sur la place des Palais par un groupe d’anciens de la Force navale (rebaptisée Marine en 1996) sous de nombreux applaudissements et cris de « Vive la Marine ! ».

Nous n’oublierons jamais le sacrifice de ces jeunes civils ou soldats morts pour la patrie car nous vivons dans un monde libre grâce à eux. Ils n’étaient que 200 000 hommes de troupe à lutter contre l’armée impériale allemande qui en comptait 3 840 000. Un combat de David contre Goliath au cours duquel la Little Belgium aura tenu le coup aux côtés de ses alliés. We will remember them!

Le thème de ces festivités 2018 était bien choisi : « Respect du passé, confiance en l’avenir » et, alors que les célébrations du centenaire de la Grande Guerre touchent presque à leur fin, à nous de veiller à ce qu’il n’y ait plus jamais de conflit !

Foto’s ~ Photos

Panorama koninklijke familie ~ famille royale

 

NAVYDAGEN 2018 NAVY DAYS ZEEBRUGGE

(Vertaald “as is” door Google) Texte en français ci-après

Een felle zon tijdens deze 39e NAVYDAGEN 2018

Onder een stralende zon die de 39e editie van de Navy Days georganiseerd, op 30 juni en 1 juli een aantal 26.500 bezoekers naar de marinebasis van Zeebrugge.

Naast de vele dynamische en interactieve workshops demonstraties zoals brandbestrijding demonstraties, havensleepboten bezoeken, de vlucht met een “micro UAV”, vergezeld van controle, een groot aantal van de informatie stands aanwezig waren. SEDEE, een airsoft schietstand, Nederlandse en Amerikaanse helikopters en teams van Special Force Group in hun Frisc waren te zien. De jongeren waardeerden echt de daling in death-ride, maar de jongere hadden ook hun animatie. De twee dagen werden bezield door vele muzikale activiteiten waaronder de Comboband van de Koninklijke Muziek van de Marine.

De Marinedagen is voor de Marine, een ideale gelegenheid om zich te presenteren aan het publiek, maar vooral om de verschillende beroepen en banen die het biedt haar leden te promoten. De marine biedt een geweldige baan waarin solidariteit, kameraadschap en teamgeest centraal staan. Dankzij voortdurende innovaties heeft het nu een moderne en hightech marine maar bovenal een gemotiveerd en hooggekwalificeerd personeel.
Dankzij de Marine drijft de Belgische vlag trots op alle zeeën van de wereld. Tijdens de Navy Days werden vele Belgische en buitenlandse schepen geopend voor het grote publiek. Crews in staat waren om hun avonturen te delen en geven een voorproefje van de zeevarende vele bezoekers naar hun navire.Cette jaar konden we rekenen op een indrukwekkende vloot, waaronder met name de Poolse patrouille ORP Kormoran, Portugees patrouille NRP Douro, de Ierse patrouillevaartuig LE Roisin, de Franse patrouille FS Plevier, British mijnenvegers Ramsey, Nederlands commando fregat Tromp Zr.Ms de support schip Zr.Ms. Mercuur en Hunter Zr.Ms Urk mijnen, de voormalige Belgische baggerschip mijnbouw Bernisse (bijv Spa), Sirius en Zeeleeuw MDK / Fleetowner van de kust. Schepen die de Belgische marine vertegenwoordigen waren het BNS Leopold I-fregat, de mijnenjagers BNS Crocus en Narcis en het patrouillevaartuig BNS Pollux.


C’est sous un soleil radieux que la 39ème édition des Navy Days ont accueilli, ces 30 juin et 01 juillet quelques 26.500 visiteurs dans la base navale de Zeebruges.

A côté des nombreuses démonstrations dynamiques et ateliers interactifs comme des démonstrations de lutte anti-incendie, des visites du port en remorqueurs, le vol avec un «micro drone» en contrôle accompagné, un grand nombre de stands d’informations étaient présents. On pouvait voir entre autres : le SEDEE, un stand de tir airsoft, des hélicoptères néerlandais et américains ainsi que des équipes du Special Force Group dans leur Frisc. Les jeunes ont fortement apprécié la descente en death-ride, mais les plus jeunes avaient également leur animation. Les deux journées ont été animée par de nombreuses activités musicales parmi lesquels le Comboband de la Musique Royale de la Marine.

Les NAVY DAYS sont pour la Marine, une opportunité idéale de se présenter au grand public, mais aussi et surtout, pour promouvoir les divers métiers et emplois qu’elle propose en son sein. La Marine propose un métier formidable où la solidarité, la camaraderie et l’esprit d’équipe sont l’élément central. Grâce aux innovations constantes, elle dispose aujourd’hui d’une marine modernes et de haute technologie mais surtout d’un personnel motivé et hautement qualifié.
Grâce à la Marine, le pavillon belge flotte fièrement sur toutes les mers du monde. Lors des Navy Days, de nombreux navires belges et étrangers ont été ouverts au grand public. Les équipages ont pu partager leurs aventures et donner un avant-goût de la vie de marin aux nombreux visiteurs de leur navire.Cette année encore, nous avons pu compter sur une flotte impressionnante, comprenant notamment le patrouilleur polonais ORP Kormoran, le patrouilleur portugais NRP Douro, le patrouilleur irlandais LE Roisin, le patrouilleur français FS Pluvier, le chasseurs de mines britannique Ramsey, la frégate de commandement néerlandaise Zr.Ms Tromp , le navire de soutien Zr.Ms. Mercuur et le chasseur de mines Zr.Ms Urk, l’ancien dragueur de mines belge Bernisse (ex Spa), le Sirius et le Zeeleeuw de MDK/Flotte armateur de la côte. Les navires représentant la Marine belge étaient la frégate BNS Léopold I, les chasseurs de mines BNS Crocus et Narcis et le patrouilleur BNS Pollux.


FOTO’S ~ PHOTOS

PANORAMAS

In The past …

 

Aviation Days 2018 @ Florennes ~ Belgium

Dark Falcon, Red Devils, parachutedemonstraties, …

De Royal Belgian Defence Aeroclub en het vliegveld van Cerfontaine openen hun deuren afwisselend op zaterdag 23 en zondag 24 juni. De 2 Tactische Wing verleent zijn medewerking aan dit interactieve dubbelevenement. Verschillende thematische en ontspannende activiteiten vinden inderdaad ‘s morgens plaats op de luchtmachtbasis van Florennes en in de namiddag op het vliegveld van Cerfontaine.

De organisatoren verwachten een grote opkomst. Je kan er de wereld van de militaire en recreatieve luchtvaart in al zijn facetten ontdekken. Er zal ook een informatiestand staan over de carrièremogelijkheden bij Defensie. Er zijn luchtdemonstraties met in avant première commandant vlieger Stefan ‘Vador’ Darte en zijn Dark Falcon. Je kan militaire parachutisten aan het werk zien, een initiatievlucht maken, tentoonstellingen en historische reconstructies bekijken of deelnemen aan de talrijke activiteiten voor jong en oud. De leergierigen kunnen het Spitfiremuseum bezoeken en er alles leren over de geschiedenis van de 2 Tactische Wing. Dit luchtvaartweekend heeft dus alle troeven in handen om in meer dan één opzicht uit te blinken!


Dark Falcon, Red Devils, démonstrations de parachutistes…

Le Royal Belgian Defence Aeroclub et l’aérodrome de Cerfontaine ouvriront respectivement leurs portes les samedi 23 et dimanche 24 juin prochains. Le 2 Wing Tactique s’associera à ce double événement qui se veut avant tout interactif. En effet, plusieurs activités thématiques et récréatives seront organisées sur le site de la base aérienne de Florennes en matinée et sur celui de l’aérodrome de Cerfontaine dans l’après-midi.

Le public, que les organisateurs espèrent nombreux, pourra ainsi découvrir le monde de l’aviation militaire et de tourisme sous différentes formes. Il aura également accès à un stand d’information ayant trait aux possibilités d’emploi au sein de la Défense. Démonstrations aériennes avec en « avant-première », notre commandant aviateur Stefan « Vador » Darte et son Dark Falcon. Des sauts de parachutistes militaires, des vols « découverte », des expositions statiques, des reconstitutions historiques et d’autres attractions pour petits et grands viendront combler bon nombre de passionnés. Les plus curieux seront invités à revisiter l’histoire du 2 Wing Tactique dans son musée Spitfire. Tout sera donc fait pour que ce week-end dédié à l’aviation soit exceptionnel à plus d’un titre.


Foto’s ~ Photos

Sur le terrain :  A part le Solo display du Capt. “Davor” sur F16, “il n’y a pas grand chose à se mettre sous la dent” … “et on en n’a pas pour son argent …” puisque c’était gratuit …

Pour une consommation sur place, un seul point de vente engendra une immense file d’une ½ heure et c’était encore sans tenir compte d’une autre file pour obtenir les tickets …
Bref, nous étions cependant graciés d’un ciel nuageux et de pluie.
Je vous conseille d’attendre le “Belgian Air Force Days” à Kleine Brogel le 8  & 9 septembre 2018. A vos agendas …


SUMMER @ Defence 2018


De zomermaanden brengen spanning en avontuur dankzij een tiental evenementen van Defensie, gebundeld in #Summer@Defence. Met dit charmeoffensief of beter warmteoffensief, wil Defensie niet alleen jongeren maar ook het grote publiek aanspreken deze zomer. Met de aankondiging op 7 juni krijgt de media alvast een voorsmaakje in volle zee van #Summer@Defence. [website]

22 Jun : Jumping VIVAT! 2018 – 50ste editie Tervuren
23 Jun : Aviation Days Florennes
24 Jun : Ent’Raid Marche-en-Famenn…
24 Jun : Verkenningsdag beroepen Landmacht
26 Jun : Europese Mars van de Herinnering en de… Marche-en-Famenn…
27 Jun : Jobdag bij het Bataljon Artillerie Brasschaat
30 Jun : Navy Days Brugge
12 Jul : Ontdekkingsdag Medische beroepen Marche-en-Famenn…
21 Jul : Nationale Feestdag Brussel
20 Aug : Vierdaagse van de IJzer Coxyde
22 Aug : Runway run / Opendoor Koksijde
05 Sep : Gespecialiseerde infomiddag Marine Zeebrugge
08 Sep : Belgian Air Force Days Kleine-Brogel PeerLes mois d’été seront riches d’aventures et de moments intenses grâce à la
dizaine d’événements organisés par la Défense et rassemblés sous la dénomination de SUMMER@Defence. Par le biais de cette« offensive estivale», la Défense souhaite attirer les jeunes mais également le grand public. Pour vous détailler ce programme, elle vous invite le 7 juin 2018 en haute mer afin de vous donner un aperçu de SUMMER@Defence. [site internet]

Aperçu des événements #Summer@Defence
24  juin : Journée découverte des métiers de la Composante Terre
26-29 juin : Marche Européenne« MESA»
30 juin & 1er juillet : Navy Days
12 juillet : Journée découverte des métiers de la Composante Médicale
21 juillet : Fête nationale
20-24 août : Quatre Jours de l’Yser
22 août : Runway Run /Porte Ouvertes
8-9 septembre : Belgian Air Force Days
Plus d’info  ...


ALBUM