Category Archives: Cars – Motos – Bikes

PORSCHE 70 YEARS ~ 14/12/2018 – 27/01/2019

Texte en français ci-après

VAN 14 DECEMBER 2018
T/M 27 JANUARI 2019
AUTOWORLD BRUSSELS

TENTOONSTELLING

PORSCHE 70 YEARS

Sommige automerken blijven tot de verbeelding spreken. Of je er nu een bezit of er als kind over droomde, met hun elegante lijnenspel en vermogen vallen Porsches in de smaak bij jong en oud en bij mannen en vrouwen.
Het merk, dat zeventig jaar geleden door Ferry Porsche werd opgericht in zijn kleine atelier in het Oostenrijke Gmünd, vertrok van de Volkswagen die zijn vader Ferdinand tien jaar eerder had ontworpen, en is in de loop der jaren uitgegroeid tot een – springlevende – mythe.
Over zijn wagen zei Ferry: “Ik keek overal om me heen en vond nergens de auto van mijn dromen. Dus bouwde ik hem zelf!” Die auto was dan ook de eerste die de naam Porsche kreeg.
De voorbije zeven decennia, van de eerste 356 tot de nieuwste hybrides, is Porsche voortdurend blijven evolueren in kracht en schoonheid.

IN AUTOWORLD

De eindejaarstentoonstelling van Autoworld vertelt het hele verhaal van die evolutie aan de hand van een zestigtal wagens. De tentoonstelling werd mogelijk gemaakt door de steun van Porsche Import en het Porsche-museum van Stuttgart-Zuffenhausen, alsook dankzij verscheidene verzamelaars die ons een auto uitleenden.
Om de bezoeker volledig onder te dompelen in het Porsche-universum en de subtiele evoluties daarvan, worden de wagens voorgesteld in verscheidene zones en configuraties.
De originele 356-familie (Keibl, Gmünd, 356 A, 356 B, 356 C) – de allereerste wagens van het merk – worden tentoongesteld in hun niet-gerestaureerde staat.
Een beetje verderop vertellen een twaalftal Porsches op een podium de evolutie van het merk, gaande van de 356 (een Roadster van D’Ieteren), over de 911, 914, 924 en het prototype van de 928 (75 jaar Porsche) tot de 944 en de 968. En ook de Boxster en de Cayenne van de eerste generatie mochten uiteraard niet ontbreken.
De 911 RS (RennSport) krijgen een bevoorrechte plaats. Niet minder dan acht wagens – alle versies! – getuigen van hun technologische en esthetische vooruitgang.
En dan zwijgen we nog over de Speedsters! Van de 356 tot de 991 (Phase II 70 years edition) worden er vijf wagens tentoongesteld.
Bij Porsche zit ook de Autosport diep geworteld in het DNA van het merk. Met negentien zeges in de 24 Uren van Le Mans, is Porsche momenteel ‘s werelds voornaamste constructeur van competitiewagens. Er is dan ook een hele zone aan deze modellen gewijd, met wagens zoals de 917 Psychedelic, de Porsche 935 die vroeger aan Jacky Ickx toebehoorde, de LMP2 en andere exemplaren, het ene nog indrukwekkender dan het andere.
De zone ‘Street Legal’ is gewijd aan racewagens voor de weg, die niet moeten onderdoen voor de competitieafgeleiden. Van de 904 GTS over de 959 tot de huidige 918 Spyder, de GT1 Streetversion en de Carrera GT: zonder twijfel een podium van winnaars!
En vandaag? De expositieruimten op de benedenverdieping van het museum bieden plaats aan de huidige wegmodellen – 718 Boxster en Cayman, 911 991, Panamera, Macan, Cayenne – evenals het gamma competitiewagens en, als kers op de taart, de 991 e-Performance.
De hele tentoonstelling is bovendien aangevuld met historische documenten, oude video’s en schaalmodellen.
Met de tentoonstelling ‘Porsche 70 Years’ sluit Autoworld Brussels het verjaardagsjaar van een van de meest legendarische automerken af!

PRAKTISCHE INFO

Autoworld Museum Brussels
Jubelpark 11, 1000 Brussel
Metro Merode

Openinsguren :
Alle dagen open (7/7) van 10u t/m 17u (zaterdag en zondag tot 18u)

Toegangsticket :
Volwassene : 12 €
Senior : 10 €
Student : 9 €
Kids 6-12 : 5 €

Bezoekersinfo :
www.autoworld.be of +32 2 736 41 65

IN THE PAST : Virtual tour of Ferdinand Porsche 2013 by Panohotline (Michel Block)
______________________________________

DU 14 DECEMBRE 2018 AU 27 JANVIER 2019
AUTOWORLD BRUSSELS

EXPOSITION

PORSCHE 70 YEARS

Il est des marques automobiles qui participent au rêve. Que l’on en possède une ou qu’elle fasse partie des fantasmes de l’enfance, la Porsche attire jeunes et moins jeunes, hommes et femmes, par l’élégance de ses lignes et sa puissance.
Créée il y a 70 ans par Ferry Porsche dans son petit atelier de Gmünd, en Autriche, sur base de la Volkswagen imaginée par son père Ferdinand dix ans plus tôt, la marque est devenue, au fil du temps, un mythe toujours bien vivant.
De sa voiture, Ferry disait : « Je regardais tout autour de moi et ne trouvais nulle part la voiture dont je rêvais. Je l’ai donc construite ! » Et de fait, c’est également la première voiture à porter le nom de Porsche.
En sept décennies, de la première 356 aux hybrides actuelles, Porsche n’a cessé d’évoluer en force et en beauté.

LES VOITURES DE L’EXPOSITION A AUTOWORLD

C’est l’histoire complète de cette évolution que racontera l’exposition de fin d’année à Autoworld à l’aide d’une soixantaine de voitures. Une exposition qui a pu être mise sur pieds grâce à la participation de Porsche Import et du musée Porsche de Stuttgart-Zuffenhausen, ainsi que grâce aux prêts de nombreux collectionneurs.
Afin de permettre au visiteur de s’immerger dans l’univers Porsche et d’en saisir les subtiles évolutions, les voitures sont présentées dans différentes zones et configuration.
La famille originelle des 356 (Keibl – Gmünd – 356 A – 356 B – 356 C) – les premières – se retrouveront dans leur état d’origine non restaurées.
Près d’elle, rassemblées sur un podium, une douzaine de Porsche retraceront l’évolution de la marque, dont la 356 (une Roadster D’Ieteren), les 911, 914, 924, la prototype de la 928 (75 Years Ferry Porsche), la 944, la 968 mais aussi la Boxter et la Cayenne de la première génération… bien sûr !
Les 911 RS (RennSport) auront une place de choix. Pas moins de huit voitures – toutes les versions ! – démontreront leurs avancées technologiques et de design.
Et que dire des Speedster ! De la 356 à la 991 (Phase II 70 years edition !), cinq véhicules seront présentés.
Chez Porsche, le département Motorsport fait intégralement partie de l’ADN de la marque. Avec 19 victoires aux 24 Heures du Mans, Porsche est actuellement le constructeur mondial le plus important de voitures de compétition. Une zone complète leur est consacrée avec des voitures comme la 917 Psychedelic, la Porsche 935 ex-Jacky Ickx, la LMP2 et d’autres tout aussi impressionnantes.
Les « Street Legal », voitures de sport déclinées pour la route, sont les dignes filles de leurs aînées en compétition. De la 904GTS à l’actuelle 918 Spyder en passant par la 959, la GT1 Streetversion et la Carrera GT : un podium gagnant sans aucun doute !
Et aujourd’hui ? Les espaces d’exposition du rez-de-chaussée du musée accueilleront les voitures actuelles de routières – 718 Boxster et Cayman, 911 991, Panamera, Macan, Cayenne – ainsi que la gamme des voitures de compétition et, cerise sur le gâteau, la 991 e-Performance.
L’ensemble de l’exposition sera ponctué de documents historiques, de vidéos d’époque et de modèles réduits.
Avec l’exposition « Porsche 70 Years », Autoworld Brussels clôture une année anniversaire d’une des plus légendaires marques automobiles !

INFO PRATIQUES

Autoworld Museum Brussels
Parc du Cinquantenaire 11, 1000 Bruxelles
Metro Merode

Heures d’ouverture :
Ouvert tous les jours 7/7 de 10h à 17h
(samedi et dimanche jusque 18h)

Prix d’entrée au musée :
Adultes : 12 €
Seniors : 10 €
Etudiants : 9 €
Enfants 6-12 ans : 5 €

Infos visiteurs :
www.autoworld.be ou +32 2 736 41 65

Dans le passé : Visite virtuelle de l’exposition Ferdinand Porsche
2013 par Panohotline (Michel Block)

BMW M1 40TH ANNIVERSARY @ Autoworld 2018


29/09/2018 > 04/11/2018

IN THE SPOTLIGHT: BMW M1 40TH ANNIVERSARY
Omschrijving (vlaams)
In de jaren zeventig was BMW opgeklommen tot het premium-segment. Het Beierse merk droomde van een eigen sportwagen die de concurrentie zou kunnen aangaan met de tenoren in het supersportwagen-segment. BMW was reeds zeer succesvol in de tourwagen-races, dus moest die nieuwkomer ook ingezet kunnen worden op het circuit. Voor homologatiedoeleinden dienden er minimaal 400 stuks van de straatversie worden gebouwd.

De voorloper van de BMW M1 was de BMW Turbo met vleugeldeuren en middenmotor, ontworpen door Giugiaro en zijn bedrijf Ital Design.

Er werd getwijfeld tussen een acht- of twaalfcilinder motor. Uiteindelijk werd ervoor gekozen de bestaande M30 3,5 l zescilinder als basis te gebruiken. Er werd een nieuwe cilinderkop ontwikkeld, een mechanische benzine-inspuiting gemonteerd en een droge-carter smering voorzien. Aanvankelijk zou met Lamborghini worden gewerkt voor de productie, maar dat merk was in moeilijkheden geraakt en daarom werd op carrosseriebedrijf Bauer beroep gedaan voor de eindmontage. Er werden tot 1981 slechts 453 M1 straatversies geproduceerd. Daarvan werden er 20 omgebouwd voor het BMW M1 Procar kampioenschap. Hij groeide uit tot een iconische auto, en is één van de meest zeldzame modellen uit de BMW geschiedenis.

In oktober zullen een tiental van deze M1’s, waaronder enkele zeldzame racewagens, opgesteld staan in Autoworld. [ BRON ]
______________________________
29/09/2018 > 04/11/2018
IN THE SPOTLIGHT: BMW M1 40TH ANNIVERSARY

Description (français)
Dans les années septante, BMW fait son entrée dans le segment haut de gamme. La marque bavaroise rêve d’un bolide capable de rivaliser avec la concurrence et les ténors du segment des super sportives. BMW est déjà très populaire dans les courses de voitures de tourisme. La nouvelle venue doit donc aussi pouvoir être utilisée sur circuit. À des fins d’homologation, au moins 400 unités de la version civile doivent être produites.

La BMW Turbo avec portes-papillon et moteur central, conçue par Giugiaro et sa société Ital Design, annonce la BMW M1.

Le constructeur hésite entre un moteur huit ou douze cylindres. Finalement, la décision est prise d’utiliser comme base le six cylindres M30 de 3,5 l existant… Mais avec une nouvelle tête de cylindre, une injection d’essence mécanique et une lubrification par carter sec. ont l’origine, Lamborghini doit participer à la production, mais cette marque connaît des difficultés et le constructeur se tourne dès lors vers la carrosserie Bauer pour le montage final. À peine 453 versions civiles de la M1 sont produites jusqu’en 1981 – dont 20 transformées pour le championnat BMW M1 Procar. Cette voiture est aujourd’hui emblématique et compte parmi les modèles les plus rares de l’histoire de BMW.

En octobre, une dizaine de ces M1, dont quelques rares voitures de course, seront exposées à Autoworld. [ SOURCE Autoworld ]
______________________________
29/09/2018 > 04/11/2018
IN THE SPOTLIGHT: BMW M1 40TH ANNIVERSARY

Description (english)
In the seventies BMW had risen into the premium segment. The Bavarian brand dreamed of its own sports car that could take on competition with the big names in the super sports car segment. BMW was already highly successful in touring car races, so it also had to be possible to deploy that newcomer on the track. For homologation purposes at least 400 units of the street version had
to be manufactured. The forerunner of the BMW M1 was the BMW Turbo, with gull-wing doors and mid-engine, designed by Giugiaro and his company Ital Design.

There was indecision between an eight-cylinder or twelve-cylinder engine. Ultimately the existing M30 3.5 L six-cylinder was chosen as the basis. A new cylinder head was developed, mechanical petrol injection was installed, and the car was equipped with dry-sump lubrication. Initially there was to be collaboration with
Lamborghini for production, but that brand had encountered difficulties and so the Bauer bodywork company was called upon for the final assembly. Until 1981 only 453 M1 street versions were produced. Twenty of these were refitted for the BMW M1 Procar championship. It became an iconic car, and is one of the rarest
models in BMW history.

In October ten of these
M1s, including several rare race cars, will be displayed at Autoworld.
Autoworld website ]

ALBUM 

Land Rover 70 Years @ Autoworld 2018

NEDERLANDS

In 1948 introduceerde de Britste autobouwer Rover een 4×4 terreinvoertuig, geïnspireerd op de Amerikaanse Jeep, die een stevige reputatie had opgebouwd tijdens de 2e Wereldoorlog. De eerste Land rover had een 1.595 cc viercilinder benzinemotor en er werd gebruikt gemaakt van veel aluminium voor de carrosserie-elementen. Van bij de start was deze ‘Series I’ een groot succes. Reeds in 1950 bereikte de productie 15.000 stuks. Het Britse leger en de politie waren de eerste grote afnemers, maar hij was ook populair bij landbouwers en jagers.

In 1959 werd de 250.000e Land Rover geproduceerd. Op het eind van de jaren zestig was hij veruit het belangrijkste product van Rover en werd hij in 19 landen gebouwd. Ook in ons land werd in 1952 een productie opgestart met een ‘eigen’ versie voor het Belgische Leger en de Rijkswacht: de Minerva Jeep.De Land Rover in zijn oer-vorm bleef in productie tot in 2016. Sinds 1990 is hij bekend als de Land Rover Defender. Naast het originele 80’ chassis (80 inches of 2,03 m wielbasis) volgden er ook langere versies en diverse motoriseringen. Hij kan ook worden beschouwd als de voorvader van de legendarische Range Rover. In september wordt de 70-jarige geschiedenis van dit iconische werkpaard geschetst aan de hand van een 12-tal auto’s.
_______________________

FRANCAIS
Le constructeur britannique Rover lance en 1948 un véhicule 4×4 inspiré de la Jeep américaine qui s’est bâti une solide réputation pendant la Seconde Guerre mondiale. Le premier Land Rover dispose d’un moteur à essence quatre cylindres de 1.595 cc et d’éléments de carrosserie composée en grande quantité d’aluminium. Dès son lancement, cette « Series I » connaît un immense succès. En 1950 déjà, la production atteint 15.000 unités. L’armée et la police britanniques sont ses premiers grands clients, mais il est aussi populaire chez les agriculteurs et les chasseurs. Le 250 000e Land Rover sort de l’usine en 1959. À la fin des années soixante, il est de loin le produit le plus important de Rover et est assemblé dans 19 pays.

En 1952, notre pays lance également une production avec une version spécifique pour l’armée belge et la gendarmerie : la Jeep Minerva.Le Land Rover continuera à être produit dans sa forme initiale jusqu’en 2016. En 1990, il adopte l’appellation Land Rover Defender. Des versions plus longues et diverses motorisations sont ensuite proposées en plus du châssis 80’ original (80 pouces ou un empattement de 2,03 m). Il peut aussi être considéré comme l’ancêtre du légendaire Range Rover. En septembre, les 70 ans de ce cheval de labour emblématique seront retracés à l’aune d’une douzaine de voitures.
_______________________

ENGLISH
In 1948 the British car manufacturer Rover introduced a 4×4 all-terrain vehicle inspired by the American Jeep that had built up a sound reputation during the Second World War. The first Land Rover had a 1595 cc four-cylinder petrol engine, and a great deal of aluminium was used for the bodywork. This ‘Series I’ was a great success from the beginning. In 1950 production had already reached 15,000 units. The British army and the police were the first big customers, but it was also popular with farmers and hunters.

In 1959 the 250,000th Land Rover was produced. At the end of the sixties it was by far the most important product of Rover, and it was manufactured in 19 countries. In our country too production started in 1952 with an ‘in-house’ version, the Minerva Jeep, for the Belgian Army and the Gendarmerie.The Land Rover in its original form remained in production until 2016. After 1990 it was known as the Land Rover Defender. In addition to the original 80’ chassis (80-inch or 2.03 m wheelbase), longer versions and various engines also followed. It can also be regarded as the ancestor of the legendary Range Rover. In September the 70-year history of this iconic workhorse is being outlined by means of 12 cars.

La photographie : cette session photographique a été réalisée avec le tout nouveau Fujifilm X-T3

ALBUM

RENAULT 120 YEARS @ Autoworld Brussels


(Texte français plus bas)
De hele zomer lang viert Autoworld de 120e verjaardag van een van de grootste nog actieve Franse merken. Aan de hand van vijftig voertuigen schetsen we de geschiedenis van Renault, die heel wat gemeen heeft met de Franse geschiedenis van de twintigste eeuw, de Tweede Industriële Revolutie en de serieproductie.


Op de mezzanine van Autoworld worden de meest iconische modellen van het merk tentoongesteld, waaronder de allereerste type A uit 1899, de eerste gesloten auto uit de geschiedenis, en de Type B uit 1900. Originele, niet gerestaureerde auto’s afkomstig uit het Museum van Compiègne, maar ook een ‘Marne-taxi uit 1914, enz. Natuurlijk zijn er ook heel wat modellen die hebben bijgedragen tot de faam van Renault, zoals de Juvaquatre, het 4CV ‘bolhoedje’, de Dauphine, R4, R16, de eerste Espace, verscheidene versies van de R5, enz.

De rijke competitiegeschiedenis van Renault wordt geïllustreed aan de hand van verschillende modellen, waaronder enkele die ter beschikking werden gesteld door Renault Classic.

Op aparte podia beneden worden een aantal sportieve versies van de Clio getoond samen met enkele actuele RS-modellen en wordt de geschiedenis van de Renault Gordini’sgeïllustreerd aan de hand van enkele sportberlines: Dauphine, R8, R12 enz.


EEN LANGE GESCHIEDENIS IN HET KORT

In 1898 bouwde Louis Renault zijn eerste wagen in een werkplaats achter het huis van zijn ouders. De kleine eencilinderwagen met De Dion-Bouton-motor had enkele opmerkelijke eigenschappen voor die tijd, waaronder een buizenchassis, een stuur, een cardanas en een drieversnellingsbak.De bestellingen stroomden binnen en korte tijd later werd in Billancourt, naast Parijs, de onderneming Renault Frères opgericht door de broers Louis, Marcel en Fernand. Reeds in 1899 verscheen een eerste advertentie van Renault in de krant. Vanaf 1902 begon Renault zijn eigen motoren te bouwen, die waren ontworpen door M. Viet, een voormalige werknemer van De Dion-Bouton. De gebroeders Renault namen van bij het begin deel aan wedstrijden en behaalden heel wat mooie zeges. Zo was er de viervoudige zege in de wedstrijd Parijs-Bordeaux in de categorie van de zogeheten ‘voiturettes’. In 1904 introduceerde Renault zijn typische motorkap met schuine en afgeronde neus, afgewerkt met koper, zoals die een jaar eerder voor het eerst te zien was bij De Dion-Bouton. Het grote verschil was echter dat Renault zijn radiator tussen de motor en het schutbord monteerde. Deze motorkapvorm zou later door verscheidene autoconstructeurs worden overgenomen. Een jaar eerder liet Marcel het leven tijdens de wedstrijd Parijs-Madrid. De competitie werd trouwens onderbroken in Bordeaux door het grote aantal dodelijke slachtoffers en Louis Renault besloot op dat ogenblik nooit nog een wagen in te schrijven in welke competitie dan ook.

Tussen 1902 en 1905 kende de onderneming een grote groei en steeg de productie van 600 tot 2.100 wagens. In 1913 was Renault de grootste autoconstructeur van Frankrijk, met een jaarproductie van ongeveer 10.000 wagens en bedrijfsvoertuigen.​Het was ook in die tijd dat Renault zo’n 1.500 taxi’s leverde aan de stad Parijs. Zij speelden een belangrijke rol in de Eerste Wereldoorlog als de zogeheten ‘Taxis de la Marne’, die honderdduizenden Franse soldaten naar het front brachten.
In 1976 werden de competitieafdeling van Alpine en de Gordini-fabriek van Viry-Châtillon gefuseerd tot de afdeling Renault Sport en in 1978 bracht Renault een revolutie teweeg in de F1-wereld door de eerste 1,5-liter-turbomotor te lanceren. Een beslissing die oorspronkelijk op hoongelach werd onthaald bij de concurrentie. Maar toen Renault in 1979 zijn eerste zege behaalde, besloten alle grote teams hun eigen turbomotor te ontwikkelen. Sindsdien is Renault een van de voornaamste drijvende krachten achter de Formule, zowel als motorleverancier als met zijn eigen bolides.Vandaag de dag is Renault een van de grootste automerken ter wereld.

PRAKTISCHE INFO
Autoworld Museum Brussels
Jubelpark 11, 1000 Brussel
Metro Merode
Openingsuren :
Alle dagen open (7/7)  van 10u tot 18u
Toegangstickets :
Volwassene : 11 €
Senior : 9 €
Student : 8 €
Kids 6-12 : 4 €
bezoekersinfo : 
www.autoworld.be of +32 2 736 41 65

Persdienst : 
Patricia Raes
p.raes@autoworld.be
+32 476 34 42 04


DU 13 JUILLET AU 2 SEPTEMBRE 2018
AUTOWORLD – BRUSSELS


Durant tout l’été, Autoworld fêtera les 120 ans d’une des grandes marques françaises encore bien vivantes. Plus de 40 véhicules retraceront l’histoire de Renault, une histoire indissociable de celle de la France du 20ème siècle, de la seconde industrialisation et de la fabrication en grandes séries.


Seront exposées sur la mezzanine d’Autoworld les voitures les plus emblématiques de la marque, telles que, entre autres, la toute première type A  de 1899, la première voiture fermée de l’histoire, et la Type B  de 1900, des voitures d’origine non restaurées provenant du Musée de Compiègne, ainsi qu’un “Taxi de la Marne 1914” et bien d’autres…

Il y aura également, et bien évidemment !, de nombreux autres modèles qui ont contribué à la renommée de Renault: les Juvaquatre, 4CV, Dauphine, R4, R16, la première Espace, plusieurs versions de la R5

La riche histoire en compétition de Renault sera, quant à elle, illustrée par plusieurs voitures dont certaines mises à disposition par Renault Classic.

Un podium au rez-de-chaussée sera réservé à une sélection de versions sportives de la Clio et de modèles de RS.  Quant à l’histoire de la Renault Gordini, elle sera illustrée à l’aide de quelques berlines sportioves : Dauphine, R8, R12, etc.


UNE LONGUE HISTOIRE EN QUELQUES MOTS
C’est en 1898 que Louis Renault construisit sa première voiture, dans un atelier installé à l’arrière de la maison de ses parents. La petite auto monocylindre à moteur De Dion-Bouton présentait quelques caractéristiques remarquables pour l’époque, comme un châssis tubulaire, un volant, une transmission par cardans et une boîte trois vitesses.

Les commandes affluèrent et très peu de temps plus tard, l’entreprise Renault Frères, fondées par les frères Louis, Marcel et Fernand, s’installa à Billancourt, à côté de Paris. En 1899 déjà, la première publicité Renault parut dans un journal. A partir de 1902, Renault construisit ses propres moteurs conçus par M. Viet, un ancien de chez De Dion-Bouton. Dès leurs débuts, les frères Renault prirent part à des courses et pouvaient s’enorgueillir de belles victoires. Comme, par exemple, les quatre premières places de la course Paris-Bordeaux, dans la catégorie voiturettes. En 1904, Renault introduisit son capot typique, à nez incliné et arrondi, garni de cuivre, comme on en avait vu pour la première fois un an plus tôt chez De Dion-Bouton. Mais la grande différence était que, chez Renault, le radiateur était monté entre le moteur et le tablier. Cette forme de capot allait ensuite être adoptée par de nombreux constructeurs. Un an plus tôt, Marcel avait trouvé la mort durant la course Paris-Madrid. La compétition fut d’ailleurs interrompue à Bordeaux en raison du grand nombre d’accidents mortels, et Louis Renault décida alors de ne plus jamais inscrire une de ses voitures à la moindre compétition.

L’entreprise connut une forte croissance entre 1902 et 1905: la production passa de 600 à 2.100 voitures. En 1913, Renault était le plus grand constructeur automobile de France, avec une production annuelle de quelques 10.000 voitures et véhicules utilitaires.
C’est également à cette époque que Renault livra quelque 1.500 taxis à la ville de Paris. Ils joueront un rôle majeur dans la Première guerre mondiale en tant que « Taxis de la Marne », amenant des centaines de milliers de soldats français en première ligne.
En 1976, le département compétition d’Alpine et l’usine Gordini de Viry-Chatillon fusionnent en un département appelé Renault Sport et, en 1978, Renault  révolutionna le monde de la F1 en introduisant le premier turbo de 1,5 l. Un effort qui n’a d’abord pas été pris au sérieux par la concurrence. Pourtant, lorsque Renault remporta sa première victoire en 1979, toutes les grandes équipes développaient leur propre moteur turbocompressé. Depuis Renault est l’une des principales forces de la F1, soit en tant que fournisseur de moteurs soit avec ses propres voitures.

De nos jours, Renault est l’une des grandes marques automobiles mondiales.


INFOS PRATIQUES 

Autoworld Museum Brussels
Parc du Cinquantenaire 11, 1000 Bruxelles
Metro Merode
Heures d’ouverture :

Ouvert tous les jours 7/7 de 10h à 18h
Prix d’entrée au musée :
Adultes : 11 €
Seniors : 9 €
Etudiants : 8 €
Enfants 6-12 ans : 4 €
Infos visiteurs : 
www.autoworld.be ou +32 2 736 41 65
Service de presse : 
Patricia Raes
p.raes@autoworld.be
+32 476 34 42 04
_________________________

Foto’s ~ Photos

Sur le terrain :  Ce fût l’inauguration de l’expo 120 Years Renault. L’ambassadrice française était invitée ; Mr Herman De Croo, Président de la VZW ~ ASBL Autoworld, donnait son traditionnel discours.
Belle expo qui a le mérite de rassembler [presque] tous les modèles.
Au chapitre des absentes, les “Avantime” et “Vel Satis Phase I[cette dernière fût un “flop” commercial retentissant dû, en partie, à l’arrivée tardive de l’Avantime : (*) les clients “potentiels” étaient dans la confusion pour ces deux modèles ] qui manquent dans le tableau de chasse. (*) on la surnomma “Aprèstime” …
Renault est devenu un groupe automobile puissant ayant également racheté Nissan. Quelques “bases” de moteurs Renault sont mêmes livrées à … Mercedes !
La voiture mythe de Renault me semble être la Renault 4 avec son moteur simple et increvable !
Le design concept chez Renault n’a pas toujours été très heureux avec le concept Renault 900 totalement atypique
Bref, belle expo à ne pas manquer pour les aficionados de la marque.
Mais comme toujours, les goûts et les couleurs ne se discutent pas !
*** Highly recommended *** Michel Block