NAVYDAGEN 2018 NAVY DAYS ZEEBRUGGE

(Vertaald “as is” door Google) Texte en français ci-après

Een felle zon tijdens deze 39e NAVYDAGEN 2018

Onder een stralende zon die de 39e editie van de Navy Days georganiseerd, op 30 juni en 1 juli een aantal 26.500 bezoekers naar de marinebasis van Zeebrugge.

Naast de vele dynamische en interactieve workshops demonstraties zoals brandbestrijding demonstraties, havensleepboten bezoeken, de vlucht met een “micro UAV”, vergezeld van controle, een groot aantal van de informatie stands aanwezig waren. SEDEE, een airsoft schietstand, Nederlandse en Amerikaanse helikopters en teams van Special Force Group in hun Frisc waren te zien. De jongeren waardeerden echt de daling in death-ride, maar de jongere hadden ook hun animatie. De twee dagen werden bezield door vele muzikale activiteiten waaronder de Comboband van de Koninklijke Muziek van de Marine.

De Marinedagen is voor de Marine, een ideale gelegenheid om zich te presenteren aan het publiek, maar vooral om de verschillende beroepen en banen die het biedt haar leden te promoten. De marine biedt een geweldige baan waarin solidariteit, kameraadschap en teamgeest centraal staan. Dankzij voortdurende innovaties heeft het nu een moderne en hightech marine maar bovenal een gemotiveerd en hooggekwalificeerd personeel.
Dankzij de Marine drijft de Belgische vlag trots op alle zeeën van de wereld. Tijdens de Navy Days werden vele Belgische en buitenlandse schepen geopend voor het grote publiek. Crews in staat waren om hun avonturen te delen en geven een voorproefje van de zeevarende vele bezoekers naar hun navire.Cette jaar konden we rekenen op een indrukwekkende vloot, waaronder met name de Poolse patrouille ORP Kormoran, Portugees patrouille NRP Douro, de Ierse patrouillevaartuig LE Roisin, de Franse patrouille FS Plevier, British mijnenvegers Ramsey, Nederlands commando fregat Tromp Zr.Ms de support schip Zr.Ms. Mercuur en Hunter Zr.Ms Urk mijnen, de voormalige Belgische baggerschip mijnbouw Bernisse (bijv Spa), Sirius en Zeeleeuw MDK / Fleetowner van de kust. Schepen die de Belgische marine vertegenwoordigen waren het BNS Leopold I-fregat, de mijnenjagers BNS Crocus en Narcis en het patrouillevaartuig BNS Pollux.


C’est sous un soleil radieux que la 39ème édition des Navy Days ont accueilli, ces 30 juin et 01 juillet quelques 26.500 visiteurs dans la base navale de Zeebruges.

A côté des nombreuses démonstrations dynamiques et ateliers interactifs comme des démonstrations de lutte anti-incendie, des visites du port en remorqueurs, le vol avec un «micro drone» en contrôle accompagné, un grand nombre de stands d’informations étaient présents. On pouvait voir entre autres : le SEDEE, un stand de tir airsoft, des hélicoptères néerlandais et américains ainsi que des équipes du Special Force Group dans leur Frisc. Les jeunes ont fortement apprécié la descente en death-ride, mais les plus jeunes avaient également leur animation. Les deux journées ont été animée par de nombreuses activités musicales parmi lesquels le Comboband de la Musique Royale de la Marine.

Les NAVY DAYS sont pour la Marine, une opportunité idéale de se présenter au grand public, mais aussi et surtout, pour promouvoir les divers métiers et emplois qu’elle propose en son sein. La Marine propose un métier formidable où la solidarité, la camaraderie et l’esprit d’équipe sont l’élément central. Grâce aux innovations constantes, elle dispose aujourd’hui d’une marine modernes et de haute technologie mais surtout d’un personnel motivé et hautement qualifié.
Grâce à la Marine, le pavillon belge flotte fièrement sur toutes les mers du monde. Lors des Navy Days, de nombreux navires belges et étrangers ont été ouverts au grand public. Les équipages ont pu partager leurs aventures et donner un avant-goût de la vie de marin aux nombreux visiteurs de leur navire.Cette année encore, nous avons pu compter sur une flotte impressionnante, comprenant notamment le patrouilleur polonais ORP Kormoran, le patrouilleur portugais NRP Douro, le patrouilleur irlandais LE Roisin, le patrouilleur français FS Pluvier, le chasseurs de mines britannique Ramsey, la frégate de commandement néerlandaise Zr.Ms Tromp , le navire de soutien Zr.Ms. Mercuur et le chasseur de mines Zr.Ms Urk, l’ancien dragueur de mines belge Bernisse (ex Spa), le Sirius et le Zeeleeuw de MDK/Flotte armateur de la côte. Les navires représentant la Marine belge étaient la frégate BNS Léopold I, les chasseurs de mines BNS Crocus et Narcis et le patrouilleur BNS Pollux.


FOTO’S ~ PHOTOS

PANORAMAS

In The past …