Tag Archives: autoworld

FORGOTTEN BRAND ‘PEGASO’ @ Autoworld

(Texte en français ci-après)
FORGOTTEN BRAND ‘PEGASO’ @ Autoworld
10.11.18 ~ 09.12.18

Omschrijving
Pegaso’s zijn uitermate zeldzame sportwagens – er werden slechts 84 Pegaso’s Z-102 gebouwd – die tussen 1951 en 1956 van de band rolden in Spanje. Maar liefst veertien van deze wagens worden voor de gelegenheid samengebracht in Autoworld (een record als je weet dat er wereldwijd nog maar een zestigtal exemplaren bestaan). In het rijtje staan onder meer de ‘Thrill’ (Touring), enkele Touring Superleggera’s, een Serra en een zeldzame race-ENASA met een motor met twee compressoren.

Ze werden zorgvuldig uitgekozen door Mario Laguna van Autoworld om bezoekers te laten kennismaken met hun unieke geschiedenis. De Pegaso’s, die werden gecreëerd door ingenieur Wifredo Ricart en van een koetswerk werden voorzien door ENASA, Touring Superleggera, Saoutchik of Serra, vertellen een bijzonder avontuur in de geschiedenis van de droomwagens.Het merk, dat oorspronkelijk werd opgericht om vrachtwagens (El camion Español) te bouwen, is de enige naoorlogse sportwagenconstructeur uit Spanje.

Pegaso – de geschiedenis in een notendop
Na de oorlog, in 1945, verliet ingenieur-ontwerper Wifredo Ricart het Italiaanse Alfa Romeo – waar hij samen met ene Enzo Ferrari aan racewagens werkte – om terug te keren naar zijn geboorteland, Spanje. Hij aanvaardde het voorstel van de Spaanse regering om de nieuwe onderneming ENASA (Empresa Nacional de Autocamiones S.A.) te leiden, die de hierboven vermelde Spaanse vrachtwagen zou gaan bouwen. Hoewel hij gespecialiseerd was in dieselmotoren, kon Wifredo Ricart ook bogen op een jarenlange ervaring met racewagens. In het kader van ENESA begon hij de Spaanse tak van Hispano Suiza te herstructureren met overheidskapitaal en in 1946 stelde hij de eerste van een lange reeks vrachtwagens voor. Het model was afgeleid van de Hispano-Suiza 66G, die door de vorm van zijn cabine de bijnaam ‘mofletes’ (ofhangwangen in het Nederlands) kreeg.
Als logo koos hij het mythische paard Pegasus als symbool van kracht en snelheid. Het merk Pegaso was geboren.
Wifredo Ricart keerde al snel terug naar zijn passie voor competitiewagens en ontwikkelde in 1950 een sportwagen die een jaar later werd voorgesteld op het autosalon van Parijs. De Pegaso verbaasde vriend en vijand want hij leek op een tweezitscoupé maar had alle technische hoogstandjes van een racewagen aan boord. Zijn V8-motor met vier bovenliggende nokkenassen en een tandwieloverbrenging van het type Z-102B, was erg bijzonder voor die tijd. Hij werkte samen met een transaxle met handgeschakelde vijfversnellingsbak voor een optimale gewichtsverdeling. De wagens werden met de grootste zorg gebouwd maar de productie was nooit rendabel. Uiteindelijk vonden slechts honderd exemplaren een eigenaar. De koetswerken zijn echter allemaal uniek in hun soort en zijn stuk voor stuk kunstwerken op wielen. De meeste wagens kregen een berlinettecarrosserie of competitiegericht barchettakoetswerk van het Italiaanse Touring Superleggera, een cabrioletkoetswerk van het Spaanse Serra of een coupé- of cabrioletkoetswerk van het Franse Saoutchik. En dan zwijgen we nog over de volledig af fabriek geleverde ENASA’s.De racewagens vertegenwoordigden de absolute top van de technische expertise van de onderneming maar het waren de vrachtwagens, bestelwagens, bussen, autorails, lichte tanks en trams waarmee Pegaso geld in het laatje bracht. Zij waren in de context van de economische heropstanding van Spanje in de jaren vijftig en zestig dan ook een stuk noodzakelijker dan luxewagens. De onderneming Pegaso was een tijdje in handen van een Amerikaans consortium alvorens het werd overgenomen door IVECO, een filiaal van Fiat Industrial.

Goed om weten
Het was in België, meerbepaald in het West-Vlaamse Jabbeke, dat Pegaso op 25 september 1953 het snelheidsrecord vestigde: Celso Fernandez haalde er met een Pegaso Touring Spider – een competitiemodel met 2,8-litermotor – een snelheid van 243 km/u.

[BRON : Autoworld ]
__________________________________

IN THE SPOTLIGHT: FORGOTTEN BRAND ‘PEGASO’
10.11.18 ~ 09.12.18
Description
Les Pegaso sont des sportives extrêmement rares – seulement 84 Pegaso Z-102 ont été construites – fabriquées en Espagne de 1951à 1956. L’objectif de cette exposition est de rassembler quatorze d’entre-elles (un record si l’on considère qu’il n’en reste qu’une soixantaine dans le monde !) à Autoworld durant un mois. Parmi elles, la Touring « Thrill », quelques Touring Superleggera, pas moins de trois Serra, ainsi qu’une rare ENASA de course avec moteur à deux compresseurs…

Soigneusement sélectionnées par Mario Laguna et Autoworld pour présenter aux visiteurs leur étonnante histoire, les Pegaso créées par l’ingénieur Wifredo Ricart et carrossées par ENASA, Touring Superleggera, Saoutchik ou encore Serra, vont raconter son aventure particulière dans l’histoire des voitures de rêve.
Connue initialement pour ses poids lourds (« El camion Español »), la marque est aussi le seul constructeur de voitures de sport espagnol d’après-guerre.

Pegaso – l’histoire en quelques mots
Après la guerre, en 1945, l’ingénieur-designer Wifredo Ricart quitte Alfa Romeo (en Italie) où il travaillait sur des voitures de compétition avec, entre autres, un certain Enzo Ferrari, et revient dans son Espagne natale. Il accepte la proposition du Gouvernement espagnol de diriger la nouvelle société ENASA (Empresa Nacional de Autocamiones S.A.), qui allait fabriquer le fameux camion espagnol. Spécialisé dans les moteurs au diesel, Wifredo Ricart s’appuie aussi sur sa longue expérience dans le domaine des voitures de course. Il commence par restructurer la branche espagnole de Hispano Suiza avec des capitaux d’Etat dans le cadre de l’ENASA et sort, en 1946, le premier camion d’une longue série, un modèle basé sur le Hispano-Suiza 66G, qui en raison de la forme de sa cabine fut surnommé “mofletes” (joues-bajoues en français).
Il choisit comme sigle le cheval mythologique Pégase symbole de force et de rapidité. La marque Pegaso est née !
Très vite, Wifredo Ricart retourne à son amour pour la voiture de compétition et, en 1950, développe une voiture de sport présentée l’année suivante au Salon de Paris. La Pegaso attire tous les regards, car elle ressemble à un coupé deux places tout en bénéficiant des prouesses techniques d’une voiture de course. Son moteur V8 avec quatre arbres à cames en tête et une distribution par engrenages, type Z-102B, est très particulier. Il est associé à une transmission Transaxle avec boîte manuelle à 5 rapports pour une répartition optimale du poids. Les voitures sont construites avec le plus grand soin, mais la production n’a jamais été rentable. Finalement, moins de cent exemplaires trouvent acquéreurs. Les carrosseries, quant à elles, sont également uniques en leur genre et représentent autant d’œuvres d’art sur roues. La majorité à été carrossée en berlinettes ou en barquettes compétition par Touring Superleggera en Italie, en cabriolets par Serra en Espagne et en coupés et cabriolets par Saoutchik en France. Sans oublier les ENASA à 100% d’usine.
Les voitures de courses représentent le porte-drapeau du savoir-faire technique de la firme mais, plus prosaïquement, Pegaso prospèrera en produisant des camions, des camionnettes, des bus, des autorails, des automitrailleuses et des tramways qui étaient bien plus nécessaires que des voitures de luxe dans le contexte du relèvement économique de l’Espagne dans les années 1950 et 1960. La firme Pegaso sera un temps rachetée par un consortium américain avant d’être reprise par IVECO, une filiale de Fiat Industrial.

Bon à savoir
C’est en Belgique, à Jabbeke en Flandres Occidentale, que Pegaso remporta le record de vitesse le 25 septembre 1953 avec Celso Fernandez au volant d’une Pegaso Touring Spider de compétition – moteur 2,8l, à une vitesse de 243km/h.

[ Source : Autoworld ]

FOTO’S ~ PHOTOS

BMW M1 40TH ANNIVERSARY @ Autoworld 2018


29/09/2018 > 04/11/2018

IN THE SPOTLIGHT: BMW M1 40TH ANNIVERSARY
Omschrijving (vlaams)
In de jaren zeventig was BMW opgeklommen tot het premium-segment. Het Beierse merk droomde van een eigen sportwagen die de concurrentie zou kunnen aangaan met de tenoren in het supersportwagen-segment. BMW was reeds zeer succesvol in de tourwagen-races, dus moest die nieuwkomer ook ingezet kunnen worden op het circuit. Voor homologatiedoeleinden dienden er minimaal 400 stuks van de straatversie worden gebouwd.

De voorloper van de BMW M1 was de BMW Turbo met vleugeldeuren en middenmotor, ontworpen door Giugiaro en zijn bedrijf Ital Design.

Er werd getwijfeld tussen een acht- of twaalfcilinder motor. Uiteindelijk werd ervoor gekozen de bestaande M30 3,5 l zescilinder als basis te gebruiken. Er werd een nieuwe cilinderkop ontwikkeld, een mechanische benzine-inspuiting gemonteerd en een droge-carter smering voorzien. Aanvankelijk zou met Lamborghini worden gewerkt voor de productie, maar dat merk was in moeilijkheden geraakt en daarom werd op carrosseriebedrijf Bauer beroep gedaan voor de eindmontage. Er werden tot 1981 slechts 453 M1 straatversies geproduceerd. Daarvan werden er 20 omgebouwd voor het BMW M1 Procar kampioenschap. Hij groeide uit tot een iconische auto, en is één van de meest zeldzame modellen uit de BMW geschiedenis.

In oktober zullen een tiental van deze M1’s, waaronder enkele zeldzame racewagens, opgesteld staan in Autoworld. [ BRON ]
______________________________
29/09/2018 > 04/11/2018
IN THE SPOTLIGHT: BMW M1 40TH ANNIVERSARY

Description (français)
Dans les années septante, BMW fait son entrée dans le segment haut de gamme. La marque bavaroise rêve d’un bolide capable de rivaliser avec la concurrence et les ténors du segment des super sportives. BMW est déjà très populaire dans les courses de voitures de tourisme. La nouvelle venue doit donc aussi pouvoir être utilisée sur circuit. À des fins d’homologation, au moins 400 unités de la version civile doivent être produites.

La BMW Turbo avec portes-papillon et moteur central, conçue par Giugiaro et sa société Ital Design, annonce la BMW M1.

Le constructeur hésite entre un moteur huit ou douze cylindres. Finalement, la décision est prise d’utiliser comme base le six cylindres M30 de 3,5 l existant… Mais avec une nouvelle tête de cylindre, une injection d’essence mécanique et une lubrification par carter sec. ont l’origine, Lamborghini doit participer à la production, mais cette marque connaît des difficultés et le constructeur se tourne dès lors vers la carrosserie Bauer pour le montage final. À peine 453 versions civiles de la M1 sont produites jusqu’en 1981 – dont 20 transformées pour le championnat BMW M1 Procar. Cette voiture est aujourd’hui emblématique et compte parmi les modèles les plus rares de l’histoire de BMW.

En octobre, une dizaine de ces M1, dont quelques rares voitures de course, seront exposées à Autoworld. [ SOURCE Autoworld ]
______________________________
29/09/2018 > 04/11/2018
IN THE SPOTLIGHT: BMW M1 40TH ANNIVERSARY

Description (english)
In the seventies BMW had risen into the premium segment. The Bavarian brand dreamed of its own sports car that could take on competition with the big names in the super sports car segment. BMW was already highly successful in touring car races, so it also had to be possible to deploy that newcomer on the track. For homologation purposes at least 400 units of the street version had
to be manufactured. The forerunner of the BMW M1 was the BMW Turbo, with gull-wing doors and mid-engine, designed by Giugiaro and his company Ital Design.

There was indecision between an eight-cylinder or twelve-cylinder engine. Ultimately the existing M30 3.5 L six-cylinder was chosen as the basis. A new cylinder head was developed, mechanical petrol injection was installed, and the car was equipped with dry-sump lubrication. Initially there was to be collaboration with
Lamborghini for production, but that brand had encountered difficulties and so the Bauer bodywork company was called upon for the final assembly. Until 1981 only 453 M1 street versions were produced. Twenty of these were refitted for the BMW M1 Procar championship. It became an iconic car, and is one of the rarest
models in BMW history.

In October ten of these
M1s, including several rare race cars, will be displayed at Autoworld.
Autoworld website ]

ALBUM 

Land Rover 70 Years @ Autoworld 2018

NEDERLANDS

In 1948 introduceerde de Britste autobouwer Rover een 4×4 terreinvoertuig, geïnspireerd op de Amerikaanse Jeep, die een stevige reputatie had opgebouwd tijdens de 2e Wereldoorlog. De eerste Land rover had een 1.595 cc viercilinder benzinemotor en er werd gebruikt gemaakt van veel aluminium voor de carrosserie-elementen. Van bij de start was deze ‘Series I’ een groot succes. Reeds in 1950 bereikte de productie 15.000 stuks. Het Britse leger en de politie waren de eerste grote afnemers, maar hij was ook populair bij landbouwers en jagers.

In 1959 werd de 250.000e Land Rover geproduceerd. Op het eind van de jaren zestig was hij veruit het belangrijkste product van Rover en werd hij in 19 landen gebouwd. Ook in ons land werd in 1952 een productie opgestart met een ‘eigen’ versie voor het Belgische Leger en de Rijkswacht: de Minerva Jeep.De Land Rover in zijn oer-vorm bleef in productie tot in 2016. Sinds 1990 is hij bekend als de Land Rover Defender. Naast het originele 80’ chassis (80 inches of 2,03 m wielbasis) volgden er ook langere versies en diverse motoriseringen. Hij kan ook worden beschouwd als de voorvader van de legendarische Range Rover. In september wordt de 70-jarige geschiedenis van dit iconische werkpaard geschetst aan de hand van een 12-tal auto’s.
_______________________

FRANCAIS
Le constructeur britannique Rover lance en 1948 un véhicule 4×4 inspiré de la Jeep américaine qui s’est bâti une solide réputation pendant la Seconde Guerre mondiale. Le premier Land Rover dispose d’un moteur à essence quatre cylindres de 1.595 cc et d’éléments de carrosserie composée en grande quantité d’aluminium. Dès son lancement, cette « Series I » connaît un immense succès. En 1950 déjà, la production atteint 15.000 unités. L’armée et la police britanniques sont ses premiers grands clients, mais il est aussi populaire chez les agriculteurs et les chasseurs. Le 250 000e Land Rover sort de l’usine en 1959. À la fin des années soixante, il est de loin le produit le plus important de Rover et est assemblé dans 19 pays.

En 1952, notre pays lance également une production avec une version spécifique pour l’armée belge et la gendarmerie : la Jeep Minerva.Le Land Rover continuera à être produit dans sa forme initiale jusqu’en 2016. En 1990, il adopte l’appellation Land Rover Defender. Des versions plus longues et diverses motorisations sont ensuite proposées en plus du châssis 80’ original (80 pouces ou un empattement de 2,03 m). Il peut aussi être considéré comme l’ancêtre du légendaire Range Rover. En septembre, les 70 ans de ce cheval de labour emblématique seront retracés à l’aune d’une douzaine de voitures.
_______________________

ENGLISH
In 1948 the British car manufacturer Rover introduced a 4×4 all-terrain vehicle inspired by the American Jeep that had built up a sound reputation during the Second World War. The first Land Rover had a 1595 cc four-cylinder petrol engine, and a great deal of aluminium was used for the bodywork. This ‘Series I’ was a great success from the beginning. In 1950 production had already reached 15,000 units. The British army and the police were the first big customers, but it was also popular with farmers and hunters.

In 1959 the 250,000th Land Rover was produced. At the end of the sixties it was by far the most important product of Rover, and it was manufactured in 19 countries. In our country too production started in 1952 with an ‘in-house’ version, the Minerva Jeep, for the Belgian Army and the Gendarmerie.The Land Rover in its original form remained in production until 2016. After 1990 it was known as the Land Rover Defender. In addition to the original 80’ chassis (80-inch or 2.03 m wheelbase), longer versions and various engines also followed. It can also be regarded as the ancestor of the legendary Range Rover. In September the 70-year history of this iconic workhorse is being outlined by means of 12 cars.

La photographie : cette session photographique a été réalisée avec le tout nouveau Fujifilm X-T3

ALBUM